Twee prijzen: een voor de vice-president van Monsanto, en een voor Italiaans raaigras.

Op 19 juni werd de World Food Prize uitgereikt aan drie wetenschappers voor  ‘hun onafhankelijke, individuele prestaties die een doorbraak betekenen in de ontwikkeling en toepassing van moderne landbouw biotechnologie.’  Zie de website www.worldfoodprize.org. Een van hen is de vice-president van Monsanto. Ook de twee anderen hebben een cruciale rol gespeeld  in de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde gewassen.

De Belgische website “De wereld van Morgen’ schrijft: ‘De ‘Nobelprijs voor voedsel’ wordt het ding in alle kranten genoemd. De World Food Prize gaat dit jaar naar de Belgische ggo-pionier Marc Van Montagu. Zijn mede-laureaat is de Amerikaan Robert T. Fraley, vice-president van ggo-reus Monsanto. Opmerkelijk aangezien Monsanto eveneens één van de grootste donoren is van de prijs. The World Food Prize Foundation kreeg in 2008 5 miljoen dollar van de Amerikaanse chemie-reus zodat het jaarlijkse internationale World Food Prize Symposium voortgezet kon worden. Tijdens dat symposium wordt de prijs ook uitgereikt.’  Zie verder De Wereld van Morgen

Dit bracht Wervel (België) ertoe de ‘world resitance prize’ voor dit jaar uit te reiken aan Italiaans Raaigras, omwille van het wereldwijd geweldloos verzet tegen  pesticiden als glyfosaat (Roundup), chlorsulfuron, diclofop-methyl en  trifluralin. Deze felbegeerde nobele prijs bekroont elk jaar planten of  insecten die een uitzonderlijke inspanning leveren w.b. het verzet tegen de chemische oorlogsvoering in de voedselproductie.

Het  was voor de jury niet makkelijk om uit de 222 genomineerden (5 insecten  en 217 planten, zie Weed Science ) een winnaar te selecteren. Italiaans Raaigras viel in  de prijzen, niet alleen omdat het sinds 1996 wereldwijd actief is tegen  zorgwekkende pesticiden, maar bovendien ook het record vestigde met de  opstapeling van resistentie tegen vier verschillende pesticiden in een  tarweveld in Australië. Het verzette zich ook succesvol tegen Roundup (glyfosaat) in  Zuid-Afrika, Israël, Spanje en Frankrijk.

Zie verder www.wervel.be