Uit SOMO nieuwsbrief: pas op voor CETA. Ook: slechte omstandigheden in Z.Afr. wijngaarden

Hoeveel macht voor Canadese bedrijven door handelsverdrag CETA? Krijgen Canadese bedrijven straks compensatie als de gaswinning in de Waddenzee wordt stopgezet, of als winstuitkeringen uit kinderopvang worden beperkt? Als CETA, het nieuwe handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie, wordt goedgekeurd, krijgen Canadese investeerders in Nederland een machtig middel in handen om de Nederlandse overheid voor miljarden aan te klagen. Volgens een inventarisatie van SOMO en Milieudefensie zijn er nu 400 Canadese investeerders actief in Nederland. Zie verder SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, 1973)

In dezelfde nieuwsbrief: 

Supermarkten medeverantwoordelijk voor slechte arbeidsomstandigheden in Zuid-Afrikaanse wijngaarden

Nederlandse supermarkten spelen een belangrijke rol in de wijnketen tussen Zuid-Afrika en Nederland. Door veel bulkwijn te verkopen als huismerkwijn, zetten ze druk op de prijzen, producenten en werknemers. Die laatste groep wordt geconfronteerd met te lage lonen om van te leven, ondermaatse huisvesting op boerderijen, gezondheidsrisico’s door onzorgvuldig gebruik van pesticiden, en verzet tegen vakbonden.

SOMO en de Zuid-Afrikaanse organisatie Trust for Community Outreach and Education (TCOE) bouwen in hun rapport ‘Pressing Issues’ op veldonderzoek, rapporten van de lokale vakbond CSAAWU, onafhankelijke auditrapporten en vijftien jaar aan kritische ngo-rapporten over de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie. Nederlandse supermarkten pikken maar traag de signalen op, en hebben nog geen serieuze stappen gezet op het gebied van due diligence in hun toeleveringsketens voor Zuid-Afrikaanse wijn.

Met dank aan SOMO