Uitnodiging: kom 3 mei naar Brussel voor een bijeenkomst in Europees Parlement

Het Europese Netwerk voor Food Sovereingty and another CAP, en het Europees parlementslid Marc Tarabella (Socialists and Democrats) , nodigen je uit voor een debat over de herziening van het GLB  op dinsdagmiddag 3 mei in het Europees parlement   (ASP 5 G 3). Naast de heer Tarabella zullen de Parlementsleden José Bové (Greens/EFA), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) en Janusz Wojciechowski (ECR) hun mening veven over de herziening  van het GLB en de invloed daarvan op voedselsoevereiniteit en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Meer info hier en op de site:  www.europeanfooddeclaration.org/missingoption.

Als je deze bijeenkomst wil bijwonen meld je dan aan voor 21 april (i.v.m. registratie en legitimatie voor aanwezigheid in het Europees parlement) op www.europeanfooddeclaration.org/missingoption

Dit voorjaat beslsit het Europees parlement wat haar standpunt wordt betreffende de  European Common Agriculture Policy (CAP) na 2013. De huidige voorstellen garanderen geen faire  inkomens voor de boeren en eerlijke prijzen voor de consumenten. Ze zullen ook niet resluteren in een ecologisch duurzame landbouw.

Het FoodSovCap netwerk, een brede coalitie van meer dan 100 Europese organisaties heeft een ‘ontbrekende optie’ (opgesteld voor de CAP gebaseerd op de principes van voedselsoevereiniteit en de  European Food Declaration die ondertekend werd door meer dan 300 organisaties. Volgens dit netwek zijn er cruciale veranderingen in het beleid nodig, onder andere regulering van de Europese productie en markten, een minder belangrijke rol voor inkomenssteun, meer transaparantie en een eerlijke verdeling van de marges in de voedselketen, een duurzamer landbouwsysteem en handhaving van bekostiging van plattelandsbeleid uit gemeensahcpsgeld.