Een VN sectie speciaal voor ontwikkelingslanden?

STEL dat er een UN organisatie was die de ontwikkelingslanden kon helpen om handel in dienst te stellen van hun eigen ontwikkeling, en die hen kon helpen om op belangrijke  fora in de wereld te pleiten voor een duurzamer en eerlijker handelssysteem….. Die zou pleiten voor eerlijker en belasting- en schuldenregimes, en voor mee-profiteren van technologische ontwikkelingen…..  Maar er is al eeen UN organisatie voor ontwikkeling! Dat is  de UNCTAD, ( UN Conference on Trade and Development ), maar jammer genoeg laat die zich voor het karretje van de grote landen  spannen en dringt de ontwikkelingslanden vrijhandelsverdragen op waar ze vooral schade van ondervinden.

Eind juli wordt er in Nairobi vergaderd over het mandaat voor de UNCTAD  voor de volgende vier jaar. Bijgaand een brief die een aantal NGO’s , waaronder Platform Aarde Boer consument, naar (regeringen van) lidstaten van de UNCTAD gaan sturen. In de brief wordt verwezen naar allerlei onderdelen van het UNCTAD- stuk dat klaarligt ter voorbereiding van die bijeenkomst in juli. 

Er wordt onder andere gepleit voorSpecial and Differential Treatment (SDTs) voor alle ontwikkelingslanden waardoor de scheve verhoudingen in de huidige handel, vooral w.b. de landbouw, recht getrokken zouden worden. Zij zouden de kans moeten krijgen om zelfvoorzienend te worden wat betreft hun basisvoedsel en de rechten van boeren en inheemse volken en arbeiders zouden gerespecteerd moeten worden. DUS  UNCTAD zou huidige en voorgenomen vrijhandelsverdragen vanuit dat oogpunt moeten reviseren en bekritiseren. Ook zou de UNCTAD de regionale integratie van ontwikkelingslanden moeten bevorderen.

Zie hier de volledige  letter to governments about UNCTAD, en leg deze ook voor aan NGO’s waar je banden mee hebt.