Update CETA, en nieuwe website: boerenstoppenceta.nl

Het CETA verdrag is aangenomen in de Tweede Kamer in februari 2020. Nu moet de Eerste Kamer nog beslissen. Daar vond 31 maart een schriftelijke inbreng plaats over CETA. Verschillende mensen vanuit het Handel Anders-netwerk hebben emails gestuurd aan verschillende partijen. Platform ABC stuurde de visie op gebied van landbouw naar CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, PVV, FVD en Groep Otten.  Gelukkig is die inbreng goed opgepakt. Veel partijen wijzen op de oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, het gevaar van verlaging van standaarden (binnen ondemocratische niet transparante commissies, en de zwakke duurzaamheids-hoofdstukken. Ook werd er veelvuldig verwezen naar het rapport CETA een achterhaald verdrag dat werd geschreven door Anne Marie Mineur in opdracht van Milieudefensie, ook hierin komt landbouw aan de orde.

Voor een meerderheid zijn 38 zetels vereist. De coalitie heeft samen 32 zetels.  Als de voltallige PvdA-fractie voor CETA stemt, heeft de coalitie in 1 klap haar meerderheid. Als de SGP of 50PLUS (één van beiden) toch voor stemt, maar de PvdA tegen, strandt CETA.

Het kan zijn dat de stemming nog voor het zomerreces plaatsvindt. Er is nu een website www.boerenstoppenceta.nl Onderaan de homepage is te zien wie er allemaal samenwerken. Ook de vereniging Agractie heeft zich aangesloten, al staan ze er nog niet bij. Laat ook jouw stem horen en stuur via deze nieuwe website een of meer ‘aarzelende’ Eerste Kamer leden een mail of tweet tegen dat het zover is!

Er wordt nog overlegd over verdere info aan de Kamerleden, bijvoorbeeld over de consequenties van CETA voor de Global South,, en over de gevolgen voor de  publieke diensten.

Corona heeft veel impact op de economie en de nadelen van het huidige neoliberale model treden aan het licht. Wij kunnen de aardappelen niet kwijt en de aspergestekers blijven weg, maar elders zijn de problemen nog groter: kleine boeren overal ter wereld kunnen hun producten niet kwijt en de armen in de steden betalen het gelag betalen. Zij zijn inmiddels ook afhankelijk geworden van supermarkten en straathandel, slechts 20% heeft nog toegang tot voedsel – vaak in het dorp waar ze vandaan kwamen –  van familie of de kleinere producenten. 

Er zijn nog steeds verschillende landen, zoals Duitsland en Frankrijk, die CETA niet geratificeerd hebben. Overal in Europa  voeren mensen actie tegen de handelsverdragen, en brengen die in verband met corona. Een kleine greep: 

Italië: Ondanks de ingrijpende corona crisis in Italië hebben meer dan 60 italiaanse organisaties en netwerken na diverse webinars samen een document uitgebracht,  “the Day after” (stop TTIP-netwerk) Ze bieden een alternatieve visie op handelen een moratorium op de handelsverdragen.

De Duitse coalitie bereidt een serie seminars en een social media campagne voor over de relatie  tussen handel en corona

Oostenrijk: de coalitie heeft in plaats van geplande bijeenkomsten webinars georganiseerd , en raadpleegt nu experts om de situatie te analyseren  en kansen voor regionalisering op een rijtje te zetten.  

Frankrijk: In het openbare debat wordt van alle kanten de neo-liberale globalisering in twijfel getrokken vanwege het tekort om medisch materiaal en medicijnen, en vanwege de spanning in aanvoerlijnen vóór de gezondheidscrisis arriveerde. De term ‘re-localatie’ wordt nu  in veel speeches gebruikt zelfs door degenen die altijd voorstander waren van globalisering vanwege lagere prijzen.  Er verscheen hierover een artikel inde ed in Le Monde (here a translation in English) . En Attac France, published an “urgency transformative plan” met verschillende voorstellen voor de handelslagenda. 

Corporate Europe Observatory (die de lobbyisten in Brussel goed in de  gaten houden) denkt dat de EU het verdrag er snel door wil jagen en daarvoor met de  standaarden zal sjoemelen, zie het artikel “A fast track to weaker food standards”.

Hier nog een keur aan artikelen over Handel (ook Mercosur, en verdragen met Australië/Nieuw Zeeland, Vietnam etc.) , en over corona/landbouw

Guus Geurts