update vastenactie Guus Geurts

[bericht van Guus Geurts] In het kader van de ‘Vastenactie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid’ werden in oktober 2011 een aantal voorstellen verstuurd naar de betreffende ministers en Tweede Kamerleden, en de directies van Solidaridad, het Wereldnatuurfonds en IDH. Op 1 november werden deze overhandigd aan de Tweede Kamer. Deze voorstellen worden (per 9 januari) ondersteund door 38 maatschappelijke organisaties en bedrijven en 266 burgers in binnen- en buitenland. Guus Geurts zette deze voorstellen kracht bij door te vasten van 1 november t/m 13 december, ook uit solidariteit met de slachtoffers van het huidige Nederlands en Europees handels-, landbouw-, klimaat- en energiebeleid.

Downloaden van genoemde voorstellen met alle ondersteunende maatschappelijke organisaties en burgers kan via www.foodjustice.eu. Een overzicht met brief aan de politiek waarin de actievoerders hun actie toelichten, voorstellen, voortgang en media-aandacht is te downloaden via: www.guusgeurts.nl/hongerklimaat

Ondersteuning van deze voorstellen is nog steeds welkom, zie hiervoor: http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-vastenactie-en-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid

Ontwikkelingen in de Tweede Kamer:
– De kabinetsreactie op de voorstellen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/17/kamerbrief-met-reactie-op-de-petitie-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid.html
– Op 20 december kwamen twee belangrijke moties in stemming. Het CDA stemde ondanks het (op 19-12) naar hen verstuurde bericht: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/17/vrijhandelsverdrag-eu-india-rampzalig-voor-voedselzekerheid , tegen tegen een SP-motie (nr. 112) met een oproep tot een onderzoek naar de negatieve gevolgen van vrijhandelsverdragen voor landrechten en voedselzekerheid.
SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden wel voor.
– Ook een SP-motie (nr. 111) die Bleker opriep tot in de EU te pleiten voor een verbod tot landgrabbing in ontwikkelingslanden door Europese bedrijven, pensioen- en beleggingsfondsen steunden CDA en D66 niet, de overige genoemde oppositiepartijen wel.
– Op 22 december werd gestemd over een motie van de Partij voor de Dieren om de subsidiering door de overheid aan de greenwash-platforms RTRS en RSPO te stoppen en de subsidies aan het Initiatief Duurzame Handel drastisch terug te brengen. Zie: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1394 Deze motie werd helaas alleen gesteund door de Partij vd Dieren en SP

Een selectie van de media-aandacht over deze vastenactie
– Op 7 januari 2012 verscheen het artikel Hongerstaker vindt actie geslaagd in het weekblad van LTO-Noord Nieuwe Oogst, zie http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/12-01-07%20Nieuwe%20Oogst%20interview.pdf

– Op 21 en 22 december verscheen een (kort) artikel over het einde van de vastenactie door de GPD-bladen in o.a. Dagblad de Limburger, Limburgs Dagblad, BN/De Stem, Brabants Dagblad, Tubantia, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad en PZC. Dit was de door mij geautoriseerde langere en wat ‘positievere’ versie: in iets aangepast vorm verscheen dit in De Stentor en het Nederlands Dagblad. zie onder www.guusgeurts.nl (vastenactie, media, 21 en 22 dec.)

– Op 10 december maakte documentairemaker Wiek Lenssen een filmopname met interview voor zijn nieuwe documentaire over de Limburgse varkenssector. Deze video http://youtu.be/2WVI_96HC7M (6,5 minuten) geeft een goed beeld van de laatste fase van de vastenactie en de sojaproblematiek. Wiek Lenssen stuurde deze video naar verschillende TV-actualiteitenprogramma’s.

– Op 15 december plaatste de Wereldomroep een artikel Honger naar een nieuw voedselsysteem over de actie in relatie tot de WTO-top op haar website: http://www.rnw.nl/nederlands/article/honger-naar-een-nieuw-voedselsysteem

– Op 24 november verscheen een opinie-artikel ‘Vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid’ op de website van Vice Versa, vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, zie: http://www.viceversaonline.nl/2011/11/vastenactie-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid/

– Op 20 november verscheen het interview Is Guus gek? op de website Foodlog, waarna een discussie op deze site ontstond, zie: http://www.foodlog.nl/artikel/is-guus-gek
– Op 17 november verscheen er een interview in het Agrarisch Dagblad, zie onder www.guusgeurts.nl (vastenactie, media, 17 nov.)
– Op 13 november verscheen een interview in het weekblad Nieuwe Oogst, zie onder www.guusgeurts.nl (vastenactie, media, 13 nov.)
– Op 1 november verscheen het artikel Mauro of Guus op de website van journalist Marc van der Sterren, zie: http://www.marcvandersterren.nl/wat-ik-vind/81-mauro-of-guus
– Weergave met beeld van het gesprek met Elma Drayer op 12 oktober (rond 15.20) op Radio 1 bij EO ‘Dit is de Dag’: http://radio.omroep.nl/i/40136/
– Een interview over deze actie verscheen op 11, 12 en 13 oktober in het Nederlands Dagblad, De Gelderlander, BN De Stem, het Eindhovens Dagblad, De Stentor, Tubantia, het Leids Dagblad, de Gooi en Eemlander, Dagblad de Limburger, de Leeuwarder Courant en waarschijnlijk andere dagbladen. zie http://horst.sp.nl/2011/Ik_wil_alles_hebben_geprobeerd.jpg

Guus Geurts
guusgeurts@yahoo.com
17 januari 2012