Varkens ondervinden negatieve gevolgen van GMO-veevoer

Marc van der Sterren, landbouwjournalist, publiceerde op 12 juni een samenvatting van berichten hierover op www.gentech.nl
De negatieve gevolgen blijken uit onderzoek aan de Flinders Universiteit, Adelaide, Australië.

Zeugen gevoerd met ggo-voer, hadden gemiddeld een 25% zwaardere
baarmoeder dan zeugen die voer zonder ggo-ingrediënten hadden gegeten.
Een mogelijk teken van een ziekte dat om nader onderzoek vraagt. Het
aantal ernstige maagontstekingen was ook aanzienlijk hoger bij varkens
die het GM dieet hadden gekregen.
De onderzoeksresultaten waren opvallend en statistisch significant.
Hoofdonderzoeker Dr Judy Carman, adjunct universitair hoofddocent van de
Australische universiteit, vindt de resultaten opmerkelijk om
verschillende redenen. 
“Ten eerste verkregen we deze resultaten in echte
boerderij-omstandigheden, niet in een laboratorium, maar met rigoreuze
wetenschappelijke controle die normaal niet aanwezig is op boerderijen.”\
Ten tweede zijn er varkens gebruikt. “Varkens met deze
gezondheidsproblemen komen in onze voedselvoorziening terecht. We eten
ze op.” 
In de derde plaats lijkt het spijsverteringssysteem van varkens
op dat van mensen. “Dus we moeten onderzoeken of ook mensen
spijsverteringsproblemen krijgen na het eten van ggo-gewassen."
Ten vierde zijn de nadelige gevolgen geconstateerd nadat de dieren een
mengsel kregen van gewassen waarin drie ggo-genen zaten, alsmede de
ggo-eiwitten die door deze genen geproduceerd worden. “Maar geen enkele
voedselautoriteit waar ook ter wereld verlangt een veiligheidsonderzoek
naar de mogelijke giftige gevolgen van mengsels. Reguleringsorganen gaan
er simpelweg van uit dat dit niet voorkomt.”

Carman wijst erop dat de resultaten duidelijk bewijs leveren dat
voedselautoriteiten de veiligheid moeten toetsen van ggo-gewassen die
mengsels van ggo-genen bevatten, ongeacht of deze genen voorkomen in één
gewas of in een mengeling van planten die tijdens dezelfde maaltijd
geconsumeerd worden. Zelfs als de autoriteiten al individuele gewassen
met enkele ggo-genen uit een mengsel geëvalueerd hebben.
Het nieuwe onderzoek geeft wetenschappelijke onderbouwing aan
anekdotisch bewijs van boeren en veeartsen, die al enkele jaren melding
maken van voortplantings- en spijsverteringsproblemen bij varkens die
voer eten waarin ggo-soja en –maïs verwerkt is.

Howard Vlieger, boer en gewas- en veeadviseur in Iowa en een van de
coördinatoren van het onderzoek: “Al zo lang ggo-gewassen onderdeel van
het voer zijn, zien we een stijgend aantal voortplantings- en
spijsverteringsproblemen bij dieren. Nu is het wetenschappelijk vastgelegd.”
Boeren krijgen volgens Vlieger te maken met stijgende productiekosten en
oplopend antibioticagebruik wanneer ze ggo-voer gebruiken. “In sommige
bedrijven is het sterftecijfer van vee hoog, en zijn er onverklaarbare
problemen zoals miskramen, geboorteafwijkingen bij pasgeboren dieren, en
algehele lusteloosheid en ontevredenheid bij de dieren.”
Soms zijn de dieren die ggo-gewassen eten heel agressief, merkt Vlieger.
“Niet verrassend, gezien de niveaus van maagirritatie en -ontsteking die
we nu vastgesteld hebben.” Als adviseur heeft hij geen economische
voordelen gezien bij boeren die hun dieren ggo-gewassen te eten geven.

Gill Rowlands, een boer uit Pembrokeshire, Wales en lid van de
campagnegroep GM-Free Cymru (Wales), noemt het een kwestie van
dierenwelzijn. “Verantwoordelijke boeren en consumenten willen niet dat
dieren lijden. We roepen op tot het snel uitfaseren van ggo’s uit
diervoeder."
Claire Robinson van de campagnegroep GMWatch meldt dat diverse
supermarkten in het Verenigd Koninkrijk recent hun ggo-vrije
diervoederbeleid hebben opgeschort, met als reden de beperkte
beschikbaarheid van ggo-vrij voer. Zij roept het publiek op de nieuwe
burgeractie-website gmoaction.org, te bezoeken, waar ze snel en
makkelijk een mail kunnen sturen aan supermarkten met de vraag hen te
garanderen dat hun leveranciers ggo-vrij voer kunnen verzekeren. “Dit
zal betekenen dat ze vooraf ggo-vrije soja moeten bestellen in landen
als Brazilië.”

Zie de site www.gentech.nl voor bronnen voor dit artikel en voor verdere info.