verkiezingsdebat 6 mei: Een eerlijke boterham voor de boer – maar hoe dan?

Het debat in Nijkerk waar zo’n 75 mensen bij aanwezig waren werd georganiseerd door Platform ABC , NAV, NMV en DoPP (duurzaam Overleg Politieke Partijen). Voorafgaand aan de 4 stellingen werd een inleiding gehouden door o.a. ABC-voorzitter en NMV-bestuurder Hans Geurts (zie foto) , NAV-bestuurder Keimpe van der Heide, Marleen van der Meulen over het DoPP, en Joost de Jong (TcV) en Greet Goverde (Pl. ABC) over het IPES rapport waarover NGO’s woensdag 10 mei een brief sturen aan de ‘Spitzenkandidaten’ voor de EU verkiezingen. Gespreksleider was Guus Geurts.

Hier eerst het verslag van Jan Braakman in De Boerderij. Daarna een van de reacties onder dat stuk.. 

In de aanloop naar de Europese Verkiezingen op 23 mei kruisen politici de degens op verschillende podia. 

Een verkiezingsdebat over het Europese landbouwbeleid en de positie van de Nederlandse boer daarin, komt in de kern altijd weer uit op de vraag of de Nederlandse boer en tuinder zich wel op de internationale markt moeten richten. Zo ook maandagavond in De Schakel in Nijkerk, waar vertegenwoordigers van VVD, SGP, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren de degens kruisten op een debatavond.

Opbrengst uit markt of inkomenstoeslagen, of importtarieven?

Waar de politici het nog hartgrondig over eens zijn, is dat de boer en tuinder een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen voor hun product. Maar als de vraag aan de orde komt of de opbrengst moet komen uit de markt of via inkomenstoeslagen (of een combinatie daarvan), of dat de landbouwproductie (en dus het boereninkomen) moet worden beschermd met invoertarieven of handelsbarrières, lopen de opvattingen ver uiteen.

PvdD: landbouwbeleid zorgt voor noodgedwongen stoppers

Lijsttrekker Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren (minder dieren, meer boeren) zette aan het begin van de avond meteen de toon door te schermen met een schrijnend cijfer: zeker 6 boeren per dag moeten (noodgedwongen) stoppen. En, voegde ze daaraan toe, dat komt door het beleid in de afgelopen decennia van CDA en VVD.

De jongste cijfers van het CBS laten over het laatste jaar een minder schrijnend beeld zien. De statistieken laten niet zien wie noodgedwongen moest stoppen of wie uit vrije wil het bedrijf beëindigde. Maar het gemiddeld aantal stoppers is de laatste jaren veel minder dan de Partij voor de Dieren stelt. Van de 54.840 land- en tuinbouwbedrijven in 2017 waren er een jaar later nog 53.906 over. Een vermindering van minder dan 1.000 bedrijven; gemiddeld 2,6 per dag – aanmerkelijk minder dan 6. Tussen 2016 en 2017 lag het gemiddelde aantal stoppers nog lager: 2,3 boeren per dag.

Hazenkamp, geconfronteerd met haar overdrijving: “Dat vind ik nog steeds te veel boeren die moeten stoppen.”

SP: voor eigen regio produceren

SP‘er Geert Ritsema bepleitte in Nijkerk dat boeren vooral voor de eigen regio moeten produceren. Productie voor de wereldmarkt is volgens hem alleen weggelegd voor de grote boeren. Hij wil dat de Europese markt wordt afgeschermd voor productie uit het buitenland, zoals batterij-eieren uit Oekraïne.

VVD: geen extra regels voor boeren

VVD‘er Jan Huitema concludeerde dat iedereen het beste voor lijkt te hebben met de boeren. Volgens hem zit het verschil er vooral in dat een deel van de partijen boeren extra regels wil opleggen, terwijl hij ervoor kiest om boeren een keus en een doel te geven. Volgens Huitema gaat het er vooral om of de boer de klimaat-, milieu- en dierenwelzijnsdoelen bereikt. Hoe hij dat doet moet de ondernemer zelf bepalen. “Geef een doel en laat de boer zelf nadenken. Kijk naar de resultaten en geef vertrouwen.”

GroenLinks: boer belonen voor maatschappelijke diensten

Als het aan GroenLinks ligt, mogen boeren beloond worden voor de maatschappelijke diensten die ze verlenen. Maar het geld daarvoor moet dan wel weer komen uit de inkomenstoeslagen, zegt Tineke Strik, nu nog fractievoorzitter voor GroenLinks in de Eerste Kamer en tweede op de GroenLinks lijst  voor de EU

met dank aan De Boerderij 

p.s. Annie Schreijer-Pierik moest jammer genoeg verstek laten gaan wegens ziekte. Voor Bert-Jan Ruissen (SGP) was het zijn eerste verkiezingsdebat ooit en hij was nog wat voorzichtig. 

Een van de reacties, van Jacques van Nederpelt: 

 Het boerenwelzijn

Ik was bij het debat afgelopen maandag. Uw verslaggever zoomt in op het getal 6 dat genoemd werd i.v.m. het aantal stoppers. Dat getal blijkt in werkelijkheid veel lager, maar is het probleem daarmee kleiner? Nee, want aangezien er steeds minder boeren zijn, stoppen er ook steeds minder. De situatie is en blijft dus dramatisch en dat werd ook naar voren gebracht door een jonge melkveehouder. Hij sprak over schulden, zelfmoorden, en over boeren als slaven van de moderne samenleving. Ik was erg onder de indruk, want niets was overdreven. Zo tragisch is het lot van boeren inderdaad. En niet alleen in Nederland of de EU. De politici die hierop aan het woord kwamen, vonden deze reactie uit de zaal kennelijk niet de moeite waard want niemand ging er op in. Dit bewijst voor mij de hopeloosheid en de uitzichtloosheid van het boerenvraagstuk dat ik al 30 jaar nauwgezet volg. De politiek heeft in al die jaren niets gedaan aan een marktbeleid dat boeren een kostendekkende prijs bezorgt. Wel is ze eisen blijven stellen aan het dierenwelzijn, het milieu en andere zaken. Het welzijn van de boer is geen onderdeel van het beleid. Een schande!

Deze reactie leidde nog tot een mail van Jaap Schouls die nog een verhelderend stuk stuurde waarin hij uitgebreider ingaat op de diverse mogelijkheden te zorgen voor meer kostendekkende prijzen. Waarvoor onze dank.