Verslag netwerkbijeenkomst Voedsel Anders

Op 26 mei organiseerde Voedsel Anders NL een netwerkbijeenkomst bij de Eemlandhoeve. Er was een plenair gedeelte waarin onder andere Keimpe van der Heide aan het woord kwam. Hij is voorzitter van Platform ABC en bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.
Daarnaast waren er workshops over de volgende thema’s:
1. Regionale Voedselsystemen
2. Rechtvaardige handel en eerlijke prijzen voor boeren- EU Mercosur campagne. Hier een verslag van deze workshop, inclusief een verslag van de plenaire terugkoppeling na de workshops.
3. Hoe beschermen we onze commons?
4. Voedsel als publiek goed
5. Netwerken van netwerken

Hier een verslag van de gehele bijeenkomst: https://www.voedselanders.nl/verslag-va-netwerkbijeenkomst-26-mei-2023/