Verslag van de campagne en actie tegen het CETA verdrag met Canada

Afgelopen maandag en dinsdag 11 en 12 juli werd het CETA verdrag nog net voor het reces behandeld in de Eerste Kamer. CETA is vooral goed voor multinationals en pakt slecht uit voor gezinsbedrijven in de landbouw, voor het milieu en het klimaat. Daarom stuurde de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (Agractie, BD-Vereniging, DDB, NAV, NMV en Platform Aarde Boer Consument)  begin juni een brief naar alle fracties in de Eerste Kamer Ter beantwoording van een aantal vragen door Toine Beukering van Fractie Nanninga / JA21 stuurde coördinator Guus Geurts ook nog een aanvullende brief.

Tegenstemmen van PvdA, Fractie Nanninga en SGP waren cruciaal. CETA behaalde nl. een kleine meerderheid in de Tweede Kamer in februari 2020, maar in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Er was echter een kans dat PvdA vóór zou stemmen , ook al waren ze in de Tweede Kamer tegen.  Ook de tegenstem van JA21 / Fractie Nanninga en SGP was nog onzeker.

Er werden acties gestart om ze in Nee-kamp te houden, via een petitie van Meer Democratie, en via de site van De Goede Zaak konden berichten verstuurd worden, en op de site van Foodwatch kon een petitie tegen CETA ondertekend worden, waar alle argumenten goed opeen rij staan: https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2022/bescherm-gezondheid-milieu-democratie-stop-ceta/  Ook op de site van Handel Anders https://handelanders.nl/actie-stemcetaweg/  werden verschillende actiemogelijkheden voorgesteld. Internationale hulp (briefactie) werd gemobiliseerd via de groep ‘From Seattle to Brussels’.

CETA wegstemmen betekende een kans op een spaak in het wiel van de voortdenderende trein van neoliberale handelsverdragen. Dan komt er een kans op alternatieven zoals: https://www.voedselanders.nl/position-paper-alternatieven-voor-het-huidige-eu-handels-en-landbouwbeleid/  

 

De actie bij de Eerste Kamer maandag was geslaagd. Er waren zo’n 40 mensen, en best veel media .
Hier een video van de toespraak van Guus Geurts (Platform Aarde Boer consument) bij de Eerste Kamer: https://www.dropbox.com/s/nvpqjpk8ll6t311/IMG_0652.MOV?dl=0
We konden een tractor regelen die echter te laat kwam door onverwachte omleidingen waren. Gelukkig kwamen er later nog 4 tractoren. Zie ook een item bij  Black Box TV met o.a. Meike Terhorst. Er zitten ook interviews in met o.a. Sara Murawski en Guus komt heel kort aan het woord. https://youtu.be/ggOKanlZHD8?t=614
 
Op  maandag heeft Guus met een artikel van Canadese activisten uit 2020 nog een laatste oproep gedaan aan PvdA (o.a. EK) via Twitter. Die tweet werd veel gedeeld / liked, de tweet bestaat uit 2 delen. https://twitter.com/GuusGeurts/status/1546791913629663232 
Zie hier een tweet met de stemverklaring van Ruud Koole PvdA, waar onze kritische PvdA-campaigners (bijna) van moesten huilen: https://twitter.com/SarahMya2000/status/1546826530067808256?s=20&t=ScZh6ZOeh1cwMakCWlglJQ  
 
 
Het hele CETA debat op 11 juli in de Eerste Kamer is hier terug te kijken: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20220711/verslag
De hoofdelijke stemming op 12 juli (vanaf 13.45 uur) is hier te zien: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20220712/verslag
 
Jammer genoeg stemde dinsdagmiddag 11 juli de PVDA vóór aanname van het CETA verdrag.

Uitslag: 40 voor – 35 tegen. Voor waren de coalitiepartijen + PvdA, OSF en 50+.
 
Erg teleurstellend natuurlijk, we hebben alles op alles gezet – met kritische leden van de PvdA – om ze toch in het Nee-kamp te krijgen. Zo’n 600 PvdA leden hebben deze petitie getekend.
Verklaring JONGE SOCIALISTEN https://js.nl/nieuws/nee-tegen-ceta/  Zie hier wat correspondentie tussen deze leden en de Eerste Kamer fractie dinsdagmorgen:
Het is in ieder geval gelukt om alle rechtse partijen in het Nee-kamp te houden, hopelijk mede door onze brieven en het telefoongesprek dat Guus met Toine Beukering van JA21 / Fractie Nanninga heeft gehad. Vooral deze partijen (Otten, JA21) maakten het minister Schreinemacher erg moeilijk, want ICS (handelsgeschillen beslechten via het Investment Court System) lijkt wel degelijk strijdig met de grondwet, waardoor een twee-derde meerderheid nodig is om CETA te ratificeren. Hun motie haalde echter ook geen meerderheid. SP en PvdDieren stemden wel voor die motie,  met de rechtse partijen.
 
Een overzicht van artikelen die in de pers zijn verschenen is op verzoek beschikbaar via een email aan guusgeurts@yahoo.com.