verzet tegen investeringsverdragen (zoals TTIP) in Maleisië en elders

Wij verzetten ons nu tegen TTIP maar er zijn al wel 3000 kleinere investeringsverdragen gesloten, vaak tussen 2 landen (bilateraal), vaak tussen een ontwikkeld en een minder ontwikkeld land. Dan zijn er veel minder waarborgen voor de bevolking dan de EU nu tracht te bereiken in het TTIP verdrag. Zo staat de UK op het punt een vrijhandelsverdrag met Ethiopië te gaan sluiten. Het is al heel wat dat dit in het UK parlement komt, maar gaan parlementsleden het onder een vergrootglas leggen, zoals ze met TTIP doen? Waarschijnlijk niet, omdat de UK hier aan het langste eindje gaat trekken. Zie www.iied.org: International Institute for Environment and Development

Het IIED staat groepen wereldwijd bij die hiermee worstelen. Zoals onderhand waarschijnlijk al wel bekend is kunnen bedrijven via de ISDS-clausule regeringen ter verantwoording roepen als hun belangen geschaad worden door bijvoorbeeld milieu- of gezondheidsbepalingen in het betreffende land. En een land kan bijvoorbeeld nalaten een ongunstig handelsverdrag op te zeggen uit vrees voor rechtszaken. Maar wat kunnen burgerbewegingen (CSO’s, Civil Society Organisations) doen om deze verdragen te beïnvloeden?

Op de eerste plaats moeten zij het publiek duidelijk maken wat er in het eigen land op het spel staat  via forums en de media, en duidelijke voorbeelden geven (bijvoorbeeld over de acties die bedrijven ondernomen om het ontmoedigen van roken tegen te gaan in Australië en Uruguay). Brede coalities die niet aan bepaalde partijen gebonden zijn kunnen veel bewerkstelligen.

In Maleisië heeft de regering adviseurs(vrijwilligers) aangesteld uit de industrie, de vakbeweging, de burgerbewegingen en de wetenschap om vrijhandelsverdragen onder de loep te leggen (weliswaar zonder dat ze de concept teksten in detail mogen inzien!)

Ecuador heeft een commissie aangesteld die alle bilaterale investeringsverdragen onder de loep zal leggen en ze zal vergelijken met verdragen tussen andere landen.

Zuid Afrika heeft een nieuw beleid m.b.t. investeringsverdragen opgesteld en het heeft sommige verdragen al opgezegd.

Wij staan dus niet alleen in ons verzet tegen TTIP.

Maar we zijn er nog niet!  Vriendelijk verzoek:

  • probeer vóór 6 oktober nog zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, bijvoorbeeld via sociale media, voor het het Europees Burgerinitiatief . Het Nederlandse aandeel in de Europese petitie van Stop-TTIP.org staat inmiddels op 77.000 stuks. Dat is een fors aantal, dat door niet veel Nederlandse petities gehaald wordt.  Met een laatste inspanning kunnen we er misschien 100.000 van maken
  • Doe mee met de anti-TTIP manifestatie 10 oktober , zie facebook demo 10 oktober. Het begint om 13.00 uur op het Jonas Daniel Meijer Plein. Eerst 2 of 3 sprekers, daarna demo, daarna enkele workshops over de belangrijkste terreinen waarop we de nadelige gevolgen zullen voelen, bijv. de voedselvoorziening.