Visie rechtvaardig handels- en landbouwbeleid aan informateurs gestuurd

Eind maart stuurde de de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel hun Visie rechtvaardig handels- en landbouwbeleid naar de informateurs. De brief is verstuurd namens de volgende leden van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel:Dutch Dairymen Board (DDB), Foodwatch Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging).
De Landbouwcoalitie hoopt dat hun visie gebaseerd op o.a. eerlijke, stabiele prijzen aan boeren een uitweg kan bieden uit de huidige landbouwcrisis. In de verslaglegging over de boerenprotesten heeft hun pleidooi voor marktregulering in de EU en een afscheid van vrijhandelsverdragen als EU-Mercosur, helaas de media nauwelijks gehaald.

Brief en visie aan de Tweede Kamer
In december 2023 werd een vergelijkbare brief naar de Tweede Kamer-commissies Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Zie: https://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2023/12/23-12-18-Brief-aan-commissies-LNV-en-BuOS-Landbouwcoalitie-voor-Rechtvaardige-Handel.pdf