Visie rechtvaardig landbouw- en handelsbeleid naar Tweede Kamer gestuurd

Actie DDB en NMV tegen afschaffing melkquotering 2008 – © Guus Geurts

Op 18 december heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel hun visie voor een Rechtvaardig landbouw- en handelsbeleid,  naar de commissies Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en – Buitenlandse Handel & OS van de nieuwe Tweede Kamer gestuurd.
De brief werd verstuurd namens deze organisaties: Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board (DDB), Foodwatch Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging).

In deze brief verduidelijkt deze coalitie de standpunten op gebied van handel en landbouw, zoals de negatieve gevolgen van de huidige handelsverdragen voor boer, natuur en milieu wereldwijd. De coalitie roept de Kamerleden op om ervoor te zorgen dat Nederland in de Europese Raad tegen het EU-Mercosur-verdrag stemt. Deze stemming kan al op zeer korte termijn begin 2024 plaats vinden. In een rapport met Handel Anders! (2021) is dit verdrag geanalyseerd en wordt een alternatief voorgesteld.

Tevens werd een concreet alternatief besproken voor het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2027, en het bijbehorende WTO-handelsbeleid.
Citaat: ‘Pas als boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen en beloond worden voor maatschappelijke diensten, is een echt duurzame landbouw mogelijk die bijdraagt aan het behalen van Europese en Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.
Het voordeel is dat het GLB-budget bij deze hervorming ook veel effectiever kan worden ingezet en geheel ten goede komt aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen.
En last but not least; het maakt de kans op een effectief en door boerenorganisaties ondersteund Nederlands Landbouwakkoord een stuk groter.’