Vlaamse updates over agroforestry en agroecologie

In de laatste agrofrestry-  nieuwsbrief van Wervel weer veel interessants.

Kan het plan van de Indiase overheid om de bebossingsgraad van 20% naar 33% op te trekken ons inspireren? India wil dit vooral realiseren door boeren te ondersteunen bomen aan te planten op hun boerderijen. Dit is een van de onderwerpen in een interview met Eric Toensmeier.

Eric Toensmeier is een plantkundige die hier sterk over nadenkt. De landbouw kan C02 produceren of CO2 vastleggen, in dat opzicht kan het ons de das omdoen of onze redding betekenen en ons zelfs terugleiden naar de magische 350 deeltjes CO2 per miljoen. Civil Eats interviewde hem over zijn laatste boek, ‘The Carbon Farming Solution’. Daarin beschrijft hij bijvoorbeeld hoe de coöperatie  Las Canadas’ in Veracruz, Mexico,  zowel jaarlijks gewassen aanplant als  jaarlijkse gewassen mixt met permanente gewassen, dieren laten grazen in weiden zowel als tussen bomen, permanente gewassen teelt al dan niet gemixt met verschillende permanente gewassen.  Ze doen zorgvuldig verslag van arbeidskosten, cyclus van voedingsstoffen, en bodemonderzoek. Niet voor de wetenschap maar om het voedsel voor hun coöperatie te verantwoorden. Ze hebben 50.000 bomen geplant: hier wordt heel veel CO2 vastgelegd. Ze hebben hun eigen kaasmakerij en malen het graan voor hun eigen tortillas. Ze hebben composttoiletten. De Mexicaanse regering heeft hun gevraagd in het hele land ‘carbon farming’ trainingen te geven (\landbouw waardoor koolstof wordt vastgelegd).

In de tropen wordt al veel koolstof vastgelegd in de landbouw.  In de koudere klimaten veel minder, maar het neemt wel toe. Zal het genoeg zijn? Als de aarde 3 graden opwarmt zal 40% van de ecosystemen van de wereldgeen kooldioxide meer kunnen opslaan. ‘Carbon Farming’ gecombineerd met vermindering van uitstoot van CO2 is niet iets waarmee we tot op het laatst kunnen wachten. ( Het is wrang dat de CO2 vooral wordt uitgestoten in het noorden en dat de gevolgen vooral de landbouw in de tropen zullen treffen.)

Lees zelf het interview door Civil Eats , of luister naar een ‘webinar’, een soort college van 40 minuten door  Eric Toensmeier (wel in het engels) , gevolgd door ‘questions and answers’. In zijn ‘webinar’ worden alle landbouwsystemen onder de loep genomen w.b. het vastleggen van Co2, en de voedingswaarde van verschillende gewassen.  Daarin ook voorbeelden uit Australië, Frankrijk. Brazilië en de V.S. 

Wervel neemt deel aan het Europese Agroforward project, wat agroforestry praktijken in Europa promoot.

Bruisend bodemleven: opening in verdichte bodems (13 mei, Olst, Nl.)
Misschien is lucht wel het meest belangrijke element voor vruchtbare bodems. In toenemende mate zijn verdichte bodems een probleem. Niet alleen door de mechanisatie, maar ook door een afnemende humusfractie en daarmee het minder talrijke en minder actieve bodemleven. 11 maart gaven Fransjan de Waard en Rubén Borge in Olst (NL) een introductie in het maken van biofertilizers middels fermentatieprocessen. Een wel heel interessante manier om het bodemleven weer een boost te geven. Deelnemers werden meegenomen in de aftrap van een integrale oplossing voor de verslemping en wateroverlast op de zware kleigrond ter plekke: Bruisend bodemleven. Een echte aanrader, 13 mei geven ze de cursus opnieuw. meer info

Zie verder de nieuwsbrief van Wervel voor info over een cursus 19 mei in Gent (‘eco-effectief ondernemen’)  , en voor een terugblik op  een forum op 16 maart in Gent met pioniers die landbouw en natuur weten te combineren. Werkgroep Stadslandbouw Gent hameren erop dat deze systemen productiever zijn dan klassieke landbouw, en biodiverser dan klassiek beheerde natuur (In de nieuwsbrief ook links naar enkele presentaties)

 

Met dank aan Wervel, Vlaanderen.