Voedsel Anders – beweging Vlaanderen opgericht

28 mei is de website www.voedsel-anders.be online gegaan en zondag 29 mei werd de nieuwe beweging van ruim 15 organisaties gelanceerd op ‘Krachtboer’ (zie onder) , toen kok Kobe Desramaults het logo onthulde. De beweging spreekt zich uit voor een transitie naar agro-ecologie en is verwant aan Voedsel Anders Nederland maar niet identiek. Korte omschrijving: ‘Agro-ecologie combineert een ecologisch verantwoorde productie met een correcte vergoeding, respect voor de kennis en de ervaring van de boer, eerlijke handelsrelaties, een rechtvaardige toegang tot grond en aandacht voor de impact van ons handelen voor mensen wereldwijd.  Zie de website voor meer info, ook over de aagesloten organisaties.

 

De lancering op ‘Krachtboer’ werd vooraf gegaan door relevante getuigenissen van vijf ondernemers: 15u-16u in Dranouter (bij de Franse grens):

Op de boerderij van de Abdij van ’t Park in Leuven koopt biologisch groenteteler Brecht Goussey samen met een collega-groenteteler een paar koeien om te kunnen profiteren van de rijke mest. Zo verbeteren ze op een lokale manier de vruchtbaarheid van hun bodems en leggen ze koolstof vast in de bodem, zonder daarvoor mest te moeten aanvoeren. Zo sluiten ze ook de kringloop op hun bedrijf. Melk en kaas worden twee nevenproducten van hun gemengde bedrijf.

De landbouw is waarschijnlijk de enige sector zijn waar de boer prijsnemer is in plaats van prijszetter (hij moet de prijzen die anderen vaststellen accepteren), met onhoudbare financiële situaties als gevolg. Onder Delimel verenigde Koen Van De Walle een 20-tal gangbare melkveehouders om hun verse melk gezamenlijk lokaal af te zetten tegen een kostendekkende prijs. Een korteketenverhaal vol boerenverstand.

Op zijn biologisch-dynamisch veebedrijf maakt Rik Delhaye slim gebruik van de natuur. Zijn hellende graslanden zijn erosiegevoelig. Door bomen te planten op contourgreppels dijkt hij niet enkel erosie in, maar verzekert hij ook dat waardevolle voedingsstoffen voor de landbouwgewassen ter plekke blijven en de productiviteit en diversiteit verhoogt. Of hoe hij het probleem van waterafstroming ombuigt tot een kans.

Jen Nold runt in Bierbeek een biologisch groente en -fruitbedrijf met zelfoogst, gefinancierd volgens CSA-principes (Community Supported Agriculture). Ze schetst de snelle opkomst en het succes van de CSA-beweging in Vlaanderen, waar nu ook gangbare boeren inspiratie halen. 

Joaquin Coc Coy boert in Noord-Guatemala zoals zijn voorvaderen dat al sinds de grote veredelingssprong in de maïs deden: volgens agro-ecologische principes. Zonder externe inputs en met relatief hoge opbrengsten ondanks de van nature arme bodems. 

Platform Aarde Boer consument wenst jullie VEEL SUCCES!!

zie ook Facebook Voedsel Anders voor meer info en filmpjes.