Voedsel Anders – een jaar later

 De Voedsel Anders conferentie die zoveel enthousiasme losmaakte is nu een jaar geleden. De conferentie heeft vrucht gedragen, o.a. in de vorm van bijeenkomsten waarin de ideeën van die conferentie verder gebracht worden. Zo is er 12 maart een bijeenkomst voor boeren die via de korte keten (willen) leveren, en 19/20 maart een Bodem Anders conferentie; zie meer hieronder. 

Voedselkollektieven:

De uitwisseldag voor voedselkollektieven is al voorbij: dat was 31 januari. Er waren liefst 18 groepen vertegenwoordigd die voedsel rechtstreeks van de boer betrekken en die in Amersfoort ervaringen uitwisselden. Judith Vos:  Er werden praktische zaken besproken (hoe begin je, software, logistiek, administratie, juridische zaken) maar ook hoe versterk je de binding tussen consument en boer, hoe zorg je dat mensen actief meedoen, etc.  Sommige groepen gingen voor lokaal, anderen vooral voor bio, sommigen voor allebei, bij de een was de binding met de boeren heel direct en structureel, bij de anderen meer incidenteel.  We zijn nog lang niet uitgepraat, mogelijk komen er nog thema-bijeenkomsten.  Voor een beschrijving van hoe voedselkollektieven (kunnen) werken zie platform ABC: ‘Naar je klant in je buurt’ Voor inlichtingen: mailto:voedselkollektiefamersfoort@gmail.com

12 maart: boeren die via de ‘korte keten'(willen) leveren:

12 maart is er een bijeenkomst voor producenten (‘gangbaar’ zowel als biologisch) die er over denken het ‘korte’ afzetkanaal uit te proberen, en producenten die al stappen op die weg hebben gezet, m.m.v. boeren en distributeurs die er al de nodige ervaring mee hebben. Die korte ketens leiden niet alleen naar voedselcoöoperaties zoals hierboven beschreven maar het kan ook gaan om afhaaltassen, boerenmarkten, en grotere afnemers zoals horeca, winkels/maaltijdfabrieken, instellingen, overheden. Daarbij zijn allerlei hobbels op de weg en ook hier gaat het om ervaringen uitwisselen en verbinden, zodat men elkaar in de toekomst weet te vinden. Er is als voorbereiding al aardig wat informatie verzameld, zie platform ABC: ‘Naar je klant in je buurt’. Daar staan ook meer gegevens over 12 maart.

19/20 maart: Bodem Anders, Den Bosch:

Dan is er 19/20 maart nog de bodem conferentie: zie ‘Bodem Anders’, in de Brabanthallen in den Bosch. Donderdag zijn we buiten in het veld en vrijdag 20 maart is er een dag en ’avond programma (maaltijden inbegrepen), met keynote sprekers en workshops. En hier is de facebook Bodem Anders pagina.

En daarnaast….. nog eens zo’n conferentie?

Naast deze bijeenkomsten werken we aan een manifest (komt in maart uit; hou de site www.voedselanders.nl in de gaten) , hebben we al regelmatig van ons laten horen (bijvoorbeeld bij wereldvoedseldag), en maken we plannen voor een uitgebreidere website en een meer structurele organisatorische aanpak , omdat degenen die de conferentie vorig jaar organiseerden naast hun dagelijkse beslommeringen niet zo heel veel kunnen doen. Het zou fijn zijn als er geld zou kunnen worden gevonden om bijvoorbeeld twee jaar een coördinator aan het werk te zetten om e.e.a. organisatorisch goed op poten te zetten en….. toe te werken naar een nieuwe conferentie!