Voedsel Anders karavaan gaat de stad in en de boer op

Na twee drukbezochte conferenties in Wageningen in 2014 en 2016 gaat Voedsel Anders in 2018 het land in om succesvolle, concrete voedselverhalen ‘op te halen’. De ‘halteplaatsen’ worden: 1 de Noordelijke Friese wouden, 2 Regio Nijmegen, 3 Metropool regio Amsterdam, 4 regio den Haag, 5 Regio Noord Brabant en Limburg. 

In een overtuigend projecvoorstel wordt de noodzaak van een voedseltransitie aangetoond. Zie hier het volledige  projectvoorstel

enkele elementen: 

In 2014 en 2016 organiseerde het netwerk Voedsel Anders twee conferenties over de noodzakelijke veranderingen in ons voedselsysteem. Er kwamen ruim duizend mensen op af. Meer dan 50 organisaties en bedrijven hebben daarna het Voedsel Anders-manifest ondertekend. 

In Nederland groeit steeds breder het besef dat het hoog tijd is voor duurzame systeemveranderingen in onze landbouw en voedselvoorziening. Duurzaamheidinitiatieven op het gebied van voedsel schieten overal als paddenstoelen uit de grond. Voedsel Anders organiseert daarom in 2018 een Voedselkaravaan.

Daarbij zoeken wij aansluiting bij voedselinitiatieven op regionaal niveau die nieuwe verhalen vertellen over een regionaal georiënteerde voedselvoorziening op basis van een vitale, natuurinclusieve landbouw en visserij. Deelnemers aan de verschillende activiteiten van de Voedselkaravaan zullen ervaringen uitwisselen rond de voedseltransitie, deze verrijken met nieuwe inzichten en ze plaatsen in een breder kader van beleid, praktijk en onderzoek.

Wat wil de Voedselkaravaan bereiken?

Met de Voedselkaravaan van vijf regionale dialogen in Nederland wil Voedsel Anders:

  1. zichtbaarheid genereren voor vernieuwende voedselinitiatieven;
  2. nieuwe voedselverhalen vinden en verbinden die robuuste oplossingen bieden voor de voedselvraagstukken van nu en de toekomst
  3. aanbevelingen ophalen voor de voedseltransitie in beleid, praktijk en onderzoek;
  4. de beweging voor een eerlijke, (meer) duurzame voedselvoorziening verdiepen en verbreden.

Met de Voedselkaravaan proberen we een divers en rijkgeschakeerd gezelschap van mensen uit stad en land te betrekken: boeren, burgers en bedrijven die actief zijn in lokale voedselinitiatieven, beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, verwerkers, koks, bloggers, studenten en kunstenaars. 

Waar en wanneer gaat het gebeuren?

Bij de keuze van Karavaanlocaties is gezocht naar verbindingen tussen stad en platteland. We hebben steden en regio’s geselecteerd waar vernieuwende voedselinitiatieven floreren in een context van zowel kansen en problemen rond de voedseltransitie. We noemen deze locaties ‘Pleisterplaatsen’.

De Karavaan zal plaatsvinden van januari tot en met oktober 2018. De precieze data van de verschillende pleisterplaatsen worden momenteel vastgelegd. In januari gaat de Voedselkaravaan in ieder geval van start met een Vertrekevenement in Utrecht.

Verder trekken we langs de Noordelijke Friese Wouden en doen we Leeuwarden aan als Europese Culturele Hoofdstad 2018. We pleisteren in de Tuinen van West in Amsterdam en gaan naar het Zuiderpark in Den Haag. In Limburg doen we Venray of Horst aan en tenslotte pleisteren we in oktober in Landerij De Park in Nijmegen als daar de food challenges worden afgerond in het kader van Nijmegen als Groene Hoofdstad van Europa.

 

Hou voor meer nieuws de nieuwe website in de gaten. en er is ook een nieuw logo. ( logo hebben we overgenomen van de Vlaamse Voedsel Anders groep. )