Volgend stadium EU herziening landbouwbeleid: pleidooi voor koerswijziging

ABC-bericht: Vorig jaar is Europese Commissie de procedure gestart om het Europees Landbouwbeleid te herzien. Op 12 oktober j.l. heeft de commissie wetsvoorstellen over de wijzigingen bekend gemaakt, en die zijn zeer ontoereikend. Wij stellen wijzigingen voor op het gebied van inkomenssteun, plattelandsbeleid, en ‘het veevoer- en vlees complex’ dat veel teveel grond en energie kost, en op het gebied van de nadeligige effectenvon’ons’ beleid op de ontwikkelinslanden.

Onze grootste zorg is de achterliggende oorzaak van de verschillende cirses: het beleid dat gekoppeld is aan de wereldprijzen voor grondstoffen; de ‘race to the bottom’ die bepaald wordt door de agribusines en die leidt tot een te intensieve  landbouwen een export markt voor gesubsidieerde Europese producten die beneden de kostprijs worden uittgevoerd. Dit ten nadele van het milieu en van stabiele prijzen voor de boeren en de consumenten in Europa en elders.  Lees hier ons commentaar! (engels, 4 blz).

‘Ons’ dat wil zeggen: FoodSovCAP, the movement for Food Sovereingty and anotherCAP; een groep die sinds 2009 samenwerkt.  De tekst is ondertekend door Via CAmpesina, Friends of the Earth Europe, en 30 andere Europese organisaties, waaronder Platform ABC

7 maart is er in Brussel een bijeenkomst over het GLB in Brussel.

De voorstellen van de commissei zijn een gemiste kans. We hopen dat onze voorstellen zullen bijdragen aan een koerswijziging.

Ook is er samen met CONCORD (de overkoepelende organisatie van alle europese ontwikkelingsorganisaties) een stuk uitgebracht speciaal over de effecten op de ontwikkelingslanden, lees dat hier

Verdere Agenda Brussel:

18/19 maart vergadering van de landbouwcommissie van het europees parlement, waarin de vvoorstellen besproken zullen worden. Dus voor die data gaan we lobbyen bij de Nederlandse leden van de Tweede kamer en het Europees parlemkent.

In April vergadert de Raad van landbouwministers, en weer die ‘Comagri’ commissie (Europees Parlement) , die haar eerste reacties in Juni/Mei presenteert.

Daarna wordt er de rest van dit jaar onderhandeld tussen Parlement, Raad en Commissie.