Voor een beter voedsel- en landbouwbeleid

Onlangs is een Europa-brede campagne voor een beter voedsel- en landbouwbeleid.  Er is een voedselverklaring uitgebracht die ondertekend kan worden op www.voedselbeleid.petities.nl
TEKEN ONZE PETITIE
S.V.P
.!   
Op 23 maart hebben we exemplaren uitgedeeld aan leden van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.  We zullen ook om hun mening vragen en die wordt op de petitie-site  vermeld.  Hij wordt rond 16 oktober (Wereldvboedseldag) aangeboden aan minister Verburg.    hier vind je het persbericht dat hierover is verzonden en hier een ingezonden brief die in het Agrarisch Dagblad is verschenen.

Een iets andere versie staat op een Europese site en kan daar ook ondertekend worden: www.europeanfooddeclaration.org.  Samen met platforms uit ander landen gaan we in Brussel lobbyen voor een beter beleid. Er zijn plannen voor een grote bijeenkomst op de grens van Oost en West europa,  zoals in 2007 in Nyeleni, Mali.  Onderzoekers zijn bezig een alternatief op te stellen voor het huidige Europese landbouwbeleid.

De Europese verlaring verschilt iets  van de Nederlandse:

– Europese: twee extra punten: gmo’s en agrofuels (6 en 7 )

– Nederlandse: in punt 2 toevoeging: ‘dit vraagt flexibele regulering’.

Voor een verklaring voor de verschillen zie https://www.aardeboerconsument.nl/artikelen/other-subjects, dat is op deze site, onder ‘leeshoek’, ‘andere onderwerpen’.

Hier volgt, ter info, de inleiding van de Europese petitie:

Naar een gezond, duurzaam, eerlijk en solidair
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Wij geloven dat de Europese Unie dringend de uitdagingen aan moet gaan waar Europa op het gebied van voedsel en landbouw voor staat.

Na meer dan een halve eeuw industrialisatie van landbouw en voedselproductie is de duurzame gezinslandbouw in Europa aanzienlijk afgenomen en wordt de lokale voedingscultuur verdrongen. Ons voedselsysteem is nu afhankelijk van goedkope fossiele brandstoffen, houdt geen rekening met de beperkte voorraad aan landbouwgrond en water, en leidt tot een ongezonde consumptie van te veel calorieën en vetten en van te weinig fruit, groenten en granen. Als we naar de toekomst kijken bedreigen stijgende energiekosten, drastische achteruitgang van de biodiversiteit, klimaatverandering en afnemende water- en landvoorraden onze voedselproductie. Tegelijkertijd krijgt een groeiende wereldbevolking de dubbele last te dragen van wijd verbreide honger en chronische ziekten als gevolg van overconsumptie.

We zullen deze uitdagingen alleen maar goed kunnen oppakken als we zowel de landbouw zelf als we het beleid op het vlak van landbouw en voedsel heel anders gaan benaderen. De Europese Unie moet de cruciale rol van de duurzame gezinslandbouw  voor de voedselvoorziening erkennen en ondersteunen. Alle mensen moeten veilig en voedzaam voedsel kunnen verkrijgen. De manier waarop we voedsel verbouwen, distribueren, klaarmaken en consumeren zou ruimte moeten laten aan de culturele diversiteit van Europa, en zou moeten leiden tot duurzame voeding voor iedereen.

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) staat nu ter discussie  en zal  in 2013 gewijzigd worden. Na tientallen jaren waarin de transnationale bedrijven en de WTO (de Wereld handels organisatie) de dienst hebben uitgemaakt op het vlak van landbouw en voedsel is het tijd voor de Europese burgers om het voedsel- en landbouwbeleid weer in eigen hand nemen. Het is tijd voor voedselsoevereiniteit. Wij vinden dat een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid de medezeggenschap voor burgers in de EU en de kandidaat-landen moet garanderen en beschermen, zodat zij de ruimte krijgen om hun eigen manieren van produceren, distribueren en consumeren te bepalen, volgens de principes die in de petitie beschreen worden. (zie bovengenoemde websites!)