Voorbeeld van ‘corporate capture’: de greep van westerse bedrijven, bijv. naar landbouwgrond in Nicaragua

‘Corporate Capture’ (greep van de bedrijven) is een term die veel gebruikt wordt i.v.m. de komende (UN) ‘Food Systems Summit’ , zie vorige bericht. Hier een voorbeeld: vorige maand werden in Rosita, dat is een deel van de Nicaraguaanse ‘driehoek’, 15 gezinnen gearresteerd  en weggevoerd van het land dat zij bewerkten, door de nationale Politie van Nicaragua en het ‘Santa Rita’ mijnbedrijf. Volgens een getuige kwam de politie op 12 Juni 2021 aan de deur van mensen wiens huis volgens de politie onteigend was. ‘Ze sloegen hem, gooiden hem op degrond, zetten hem in hun patrouillewagen, arresteerden hem en pakten zijn telefoon af‘.

Zoals al in 2020 in het rapport van het Oakland Institute stond, Nicaragua’s Failed Revolution, heeft het corrupte verbond tussen de regering van Nicaragua en mijnbedrijven onophoudelijk geweld veroorzaakt tegenover de inheemse en de oorspronkelijk uit Afrika afkomstige  bevolkingsgroepen in de zelfstandige regio langs de Caribische kust. Ondanks dat deze gebieden volgens de wetten van het land autonome gebieden zijn  heeft de regering van Ortega sinds zij aantrad in 2007 het delven naar goud sterk gepromoot, zowel door middel van acties als door nalatigheid.  Nicaragua’s investeringsmaatschappij, Pro Nicaragua, adverteert met meer dan  7.1 millioen hectare land60%van het grondgebied – dat beschikbaar ou zijn voor mijnbedrijven.  Naast  mijnbouw zijn ook de veehouderij en bosbouw belangrijke bedrijfstakken voor de kolonisatie van deze gebieden langs de Caribische kust.

In 2017 werd een wet aangenomen die 1.5 milljoen hectare vrijgaf voor mijnbouw concessies mits die samen met het staats-mijnbedrijf ENIMINAS zouden worden geëxploiteerd. Binnen een maand was het Nicaraguaanse gebied voor goedgekeurde of aangevraagde mijnconcessies meer dan verdubbeld  van 1.2 million to 2.6 milljoen hectares. Bovendien heeft deregering naar verluidt concessies uitgegeven voor land waarvoor inheemse en van Afrikanen afstemmende bevolkingsgroepen eigendomspapieren hebben,  zonder dat ze daarover gesproken hebben met- of toestemming gekregen van – de betreffende gemeenschappen. In 2020 alleen al zijn er 13 oorspronkeleijke bewoners vermoord in conflicten over land.

Het Santa Rita mijnbedrijf is een joint venture met de Canadese mijnbedrijven Calibre mining en Rosita Mining, en met het Chinese Century Mining. De 50jarige concessie werdoorspronkelijkverleend aan HEMCO, toen een Amerikaans mijnbedrijf, en in 2007 ging het naat Calibre en in 2019 naar Santa Rita. De concessie beslaat ook deeels het Tuahka Territory, een groep van 14 Mayangna gemeenschappen die in 2009 hun gemeenschappelijk eigendomsrecht van de grond kregen. Deze serie veranderingen is  een typisch patroon dat beschreven wordt in  Nicaragua’s Failed Revolution . De concessies veranderen regelmatig zonder dat de inheemse bevolking daar iets van hoort.

   Ryan King, Vice President for Corporate Development and Investor Relations.
Source: Calibre Mining Corporation      Ryan King, Vice President Corporate Development van (het Candese) Calibre Mining:

‘Het land is heel vertrouwd met mijnbouw, en verdient daar goed aan, tusssen 3 en 4% van het BNP. Ze houden ich heel goed aan de wet. Voor je kunt gaan boren moet je met de plaatselijke gemeenschap overleggen en de plekken samen inspecteren, en je moet je vergunningen aanvragen. Dat vinden we heel goed, dat is belangrijk. We hebben nooit problemen gehad met vergunningen en concessies hernieuwen en zo. Het is een goede plek voor ons. ‘

De laatste weken was Nicaragua in het nieuws vanwege de arrestatie van  26 politieke tegenstanders en demonstranten vóór de democratie, waaronder 6 presidentskandidaten en student- activisten en anderen ,door de regering van Daniel Ortego. Maar over de rol van Amerikaanse en Europese mijnbedrijven blijft het stil.  De VS, Canada en Europese landen die tegen gebeurtenissen in Nicaragua  protesteren en zich daarbij op de mensenrechten  beroepen moeten ook de medeplichtigheid van westerse bedrijven aan het geweld van het Ortiega-Murillo regime aan de kaak stellen!

Met dank aan he t Oakland Institute, waar nog meer dan bovenstaande links te vinden zijn.