Voorlopig geen EU-Mercosur vrijhandelsverdrag

Ondanks verwoede pogingen door de Europese Commissie en Brazilië om nog voor 7 december een definitief akkoord te bereiken, is dit niet gelukt. Deze datum is belangrijk omdat begin december het voorzitterschap van Mercosur wordt overgedragen van Brazilië naar Paraguay. Daarnaast wilde men klaar zijn voor de nieuw gekozen rechts-extreme president Milei aan de macht zou komen in Argentinië.
Het is mislukt, omdat Argentinië het toch geen goed idee vond, nu nog snel dit akkoord er door te drukken. Men laat dit over aan Milei, die in de verkiezingscampagne echter grote kritiek heeft geuit op het Mercosurblok zelf. Zie dit artikel in Politico.

Kritiek van Macron
Ook uitte de Franse president felle kritiek op EU-Mercosur-verdrag, zie dit artikel in het Financieel Dagblad: ‘Het verdrag zou volgens hem ‘walgelijke’ gevolgen hebben voor de CO₂-uitstoot, doordat de Europese Unie te weinig concessies heeft afgedwongen over het milieubeleid van de Zuid-Amerikaanse landen. “Ik kan niet van boeren en industriëlen in Frankrijk en elders in Europa vragen om hun CO₂-uitstoot te verminderen, terwijl plots alle invoertarieven worden opgeheven voor producten die niet aan zulke regels zijn gebonden”, aldus Macron.’
In een artikel op Nu.nl voegde hij toe: ‘”Ik ben geen voorstander van dit akkoord omdat ik niet weet hoe ik het moet uitleggen aan een staalproducent, een boer of een Franse cementfabrikant”, zei de Franse president. “En aangezien ik het thuis niet kan uitleggen, zal ik het ook niet verdedigen op internationale topconferenties.”

Reactie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel
Dit is verheugend nieuws, voor de leden van Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (waaronder) Platform ABC en aangesloten boerenorganisaties.
Coördinator Guus Geurts: “Samen met organisaties binnen de Nederlandse Handel Anders!-coalitie, het European Trade Justice Network en maatschappelijke organisaties en vakbonden vanuit Mercosur, voeren we sinds 2019 intensief campagne om dit verdrag tegen te houden. Zo is het ons gelukt om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen, die het verdrag verwerpt.
Het was cruciaal dat er nu geen akkoord zou komen, omdat de kans op een definitief afstel weer groter is geworden. De Europese verkiezingen worden gehouden in juni 2024, en het zal moeilijk worden nu nog van te voren overeenstemming te krijgen over dit gevoelige onderwerp. Al heeft Von der Leyen gezegd dat men nog hoopt begin 2024 tot een deal te komen.
We zullen er echter alles aan doen om er samen met anderen, voor te zorgen dat ook de nieuwe Tweede Kamer het verdrag blijft verwerpen. En tevens dat zij het recht behoudt het verdrag als afzonderlijke lidstaat tegen te houden.”

Voor een analyse en alternatief van dit verdrag zie deze brochure van de Handel Anders!-coalitie, waaraan Platform Aarde Boer Consument heeft meegeschreven.