Waarschuwing tegen ‘greenwashing’ op de COP27 conferentie

Friends of the Earth International bracht deze week een rapport uit (engels) : Dubbele bedreiging: loze ‘klimaatoplossingen’ vormen een steeds grotere bedreiging voor voedselsoevereiniteit en agro-ecologie.Er worden door bedrijven bijvoorbeeld ‘natuurlijke oplossingen’ geopperd zoals ‘natuurlijke CO2 verwijdering’, en ‘CO2 compensatie’ en ‘nature based solutions’,  De échte oplossingen voor de klimaat- en voedselcrisis dreigen uit het zicht dreigen te raken in de overgang naar de o zo verleidelijk klinkende ‘nature-based solutions’. Het is belangrijk deze verwarrende begrippen en de motieven van de regeringen en bedrijven die ze pushen te begrijpen.     

Het rapport belicht de risico’s van ‘land grabbing’ in het zuiden van de wereld, waar veel land wordt opgeëist om te voldoen aan de beloftes voor een ‘CO2 neutraal’  beleid, bijvoorbeeld: 

  • Voor de plannen van Nestlé voor CO2 compensatie zouden elk jaar minstens 4,4 miljoen hectares land aangeplant moeten worden met bomen – dat is een groter gebied dan heel Zwitserland.   
  • Voor de aanzienlijke opschaling van ‘nature-based solutions’ voorgesteld door Shell zouden bomen moeten worden aangeplant op een gebied dat bijna zo groot is als Brazilië.  

Het rapport geeft verschillende voorbeelden van ‘nature based solutions’ van over de hele wereld, en de manier waarop ze het inkomen, het land en de mensenrechten in gevaar brengen. bijvoorbeeld:

  • Suzano, de grootste producent van eucalyptus pulp wil haar 1.5 miljoen hectares aan monocultuur-plantages uitbreiden onder het mom van  ” ‘natuurlijke’ CO2 verwijdering'”  Het bedrijf zal land van plaatselijke gemeenschappen afpakken en de mensen wegsturen om plaats te maken voor plantages met GMO bomen, bespoten met zware pesticides.

Het belicht de toename van ‘CO2 opslag in de bodem’, waarmee ‘carbon credits’ kunnen worden verdiend. Bijvoorbeeld: 

  • Bayer zal boeren betalen voor CO2 opslag in de bodem op voorwaarde dat ze zaad en bestrijdingsmiddelen van Bayer gebruiken, en enorme hoeveelheden waardevolle gegevens over de boerderij aan Bayer geven. Daardoor kunnen boeren hun traditionele werkwijzes en kennis niet meer gebruiken, waardoor ze tientallen jaren vast komen te zitten aan intensieve, destructieve landbouwmethodes

Tenslotte:  “Double Jeopardy” belicht wat de échte veranderingen ten gunste van de klimaat- en voedselcrisis- zoals agroecologie en voedselsoevereiniteit –  behelzen en hoe ze dreigen te worden vermalen in het streven naar ‘nature based solutions’.

Zie hier de Samenvatting en het volledige rapport

De afgelopen week zijn meer nuttige analyses beschikbaar gekomen. Ook het land gap report and IPES food laten de schaal zien waarop hows the scale of the issues we are facing.