Walkshow nr 25 (Climate Miles) over ‘de landbouw als oplossing’.

Dat was het thema tijdens een van de laatste stukken van de ‘climate miles’, zoals nog te zien is op You Tube. Daar ging Marjan Minnesma in gesprek met 2 biologische boeren en met de heer Huijbers van de ZLTO en met een vertegenwoordiger van ‘Trees4All’, de organisatie die graag zou zien dat alle aardbewoners 2 bomen zouden aanplanten, dan was het CO2 probleem opgelost. Om te beginnen planten ze zelf bomen of hagen aan in droge streken, o.a. met geld dat mensen die het vliegtuig nemen als compensatie afstaan.

Het was een van de langste ‘walkshows’ (50 minuten), maar een duidelijke uitkomst was er niet.

Biologische boeren

De boer Ben Barkema, melkveehouder in de Flevopolder, heeft zijn hele leven ‘gangbaar’ geboerd, maar kalm aan, met ouderwetse koeien, en met veel oog voor de natuur. Nu gaat hij alsnog overschakelen naar ‘biologisch’. Florian de Clercq van ‘De Olmenhorst’ nam het fruitbedrijf van zijn vader over en ging al na 10 jaar overschakelen. Hij heeft er een beetje vee bij. Zij werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en verhogen het deel organische stof in hun bodem, dat is beter voor het klimaat. De Clercq vertelde dat hij bij een boom kanker constateerde, dat was jaren tevoren reden voor paniek: die tak moest eraf. Maar hij zag dat nu de kanker werd ingekapseld, en de boom herstelde zich.

Aan hen zal het niet liggen. Maar er is slechts een kleine markt voor ‘biologisch’. De gangbare boeren dus? Huijbers benadrukte dat ‘het systeem’ de boer in de huidige richting dringt. ‘Er is een spagaat tussen het gewenste gedrag van de klant en wat wij zien dat de klant wil’. (red.: Bedoeld werd waarschijnlijk:  de klant zegt wel ‘duurzaam’ te willen maar koopt het goedkoopste. Dus de klant heeft het gedaan?) . Huijbers: ‘de transitie moet in de maatschappij gemaakt worden’  (red. : Welke transitie? Jammer genoeg noemde hij het beestje niet bij de naam: laten we van de ‘vrije’  markt naar een meer gereguleerde markt overstappen, waar de kwaliteit en niet de laagste prijs voorop staat.)

Aan het eind van het gesprek kwam nog aan de orde dat er wel erg hard aan de boer getrokken wordt: hij moet eten produceren, maar ook brandstoffen, veevoer, en laatst op een RABO Congres was de kreet: ‘agro needs chemicals’ : er zijn groene grondstoffen nodig voor de  biobased economy . Er zat tijdens dat RABO congres echter geen enkele boer in de zaal, aldus Huijbers. Hoe kan de boer in ’s hemelsnaam alles doen wat de maatschappij van hem verlangt?

De landbouw als oplossing voor het klimaatprobleem? Dat kwam tijdens deze uitzending jammer genoeg niet uit de verf.

Een goed gefundeerde visie op ‘landbouw als oplossing’ is wel te vinden bij bijvoorbeeld de organisatie GRAIN, zie de samenvatting van hun boek The Great Climate Robbery.

De artikelen geven goed gefundeerde informatie over de manier waarop het industriële voedselsysteem de klimaatverandering veroorzaakt en de agribusiness-bedrijven de dans ontspringen, en hoe zij steeds meer greep krijgen op land, zaden en markten. Andere artikelen tonen aan dat voedselsoevereiniteit doorslaggevend is voor blijvende en rechtvaardige oplossingen. Nu regeringen, vooral die van de meest vervuilende landen, hun verantwoordelijkheid niet nemen wordt het steeds belangrijker dat de mensen het heft in eigen handen nemen. Het voedselsysteem veranderen is het belangrijkste en meest effectieve startpunt naar een klimaatvriendelijke landbouw, aldus ‘GRAIN’.

Kijk zelf naar walkshow 25: