Wat zijn jouw ideeën voor een nieuw Europees voedsel- en landbouwbeleid?

In 2020 is het GLB ‘up for revision’, en we kunnen nog tot 2 mei ideeën aandragen via  een enquete   opgezet door ‘commissioner’ Hogan. Zie ons eerdere bericht: landbouwbeleid 2020. Doe mee!

Je ideeën kun je ook toetsen aan wat er al links en rechts geopperd wordt, zoals

  • kort verslag van wat besproken werd op  een bijeenkomst over het onderwerp georganiseerd door het ministerie van EZ op 6 april j.l
  • Reformatorisch Dagblad over  genoemde bijeenkomst: jonge boeren willen zich inzetten voor natuur maar wel beloond worden . (Ons commentaar: Er zal minder voor het landbouwbeleid beschikbaar komen, ook al omdat de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk gaat vervallen. Maar het inkomen van de boeren blijft in deze ‘vrije’ markt een teer punt.  Waarom blijft men zo huiverig om de vrije markt in te perken?)
  • Door Estland, Letland, Litouwen, Denemarken, Zweden en Finland zijn voorstellen gedaan voor vereenvoudiging van het GLB (Er zijn nu bijvoorbeeld wel 6 financiële potjes, dat is te ingewikkeld.)

Zo worden van alle kanten meningen over de landbouw aangedragen. Dat kan nog wel eens een kakafonie worden…..

Wat ook interessant is , is het proces dat is in gang gezet door de groepering IPES.  (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems). Een panel van 22 experts (voorzitter Olivier de Schutter, bekend van o.a. de Voedsel Anders conferenties) neemt NIET het bestaand beleid – bijvoorbeeld de CAP (GLB) – als uitgangspunt maar begint gewoon opnieuw. Zij organiseren debatten om fris van de lever op een rijtje te zetten hoe voedselsystemen overal ter wereld zouden moeten functioneren. Zie hun  brochure. 

Speciaal voor het Europese landbouwbeleid dat in 2020 herzien moet worden de EU is er een concept note ‘Towards a common food policy for the European Union’ waarin  het proces dat zou moeten leiden tot  een nieuwe European food policy beschreven wordt. Onderaan dat stuk staat een lijstje met de stappen in het proces: ‘policy briefs’ in Brussel met experts;  en ‘local labs’ in verschillende landen, en tenslotte een ‘Public event’ in voorjaar 2018. Dat alles moet uitmonden in een eindrapport eind 2018. Bekijk hun  artikelen en verslagen op de site, en hier (rechter kantlijn) kun je je opgeven voor de newsletter.

Maar nogmaals: vul om te beginnen JOUW mening in, in de enquete  van de Commissie. Zie ons eerdere bericht: landbouwbeleid 2020. Daarin kun je ook lezen wat wij aanbevelen. Vooral in de hokjes onder de enquete vragen kun je ideeën kwijt waar niet naar gevraagd wordt maar die jij misschien wel belangrijk vindt.