we waren erbij in de anti-TTIP/CETA demo 10 oktober, en wel hierom…..

Meer dan 7000 mensen werden trokken in een stralende zon, in al dan niet ludieke outfits, en met toepasselijke slogans of liedjes, van het Jonas Daniël Meijer plein naar het Museum plein. ABC was er weer bij.  Een mooi resultaat, vergeleken met een jaar geleden toen een klein groepje op het Beursplein bijeen kwam met hetzelfde ‘paard van Troje’. Na deze mooie mijlpaal staat er een verzoek om een Nederlands referendum over TTIP op stapel – wij melden hier z.s.m. de link.

museumplein
museumplein

Na de demo waren er een eindje verderop nog workshops, o.a. over landbouw, waarin een betrokken publiek mee discussieerde over de bedreigingen die van TTIP en CETA uit gaan.

 

Enkele voorbeelden die genoemd werden: Denk aan BST. Sieta van Keimpema lichtte toe: in Amerika krijgen de koeien het hormoon BST toegediend waardoor ze wel melk blijven produceren zonder nog kalveren te baren. In Amerika is het idee: zolang het niet BEWEZEN is dat het kwaad kan mag je er niet tegen protesteren, en in het product melk is BST niet meer aan te tonen. Terwijl in Europa het ‘voorzorgs-principe gehanteerd wordt: als je het niet zeker weet of het kwaad kan dan uit voorzorg niet gebruiken (‘bij gevaar niet oversteken’). Om die redenen worden in Amerika 83 pesticiden wél gebruikt die hier níet geaccepteerd worden.

Als die normen gelijk getrokken worden hoeft er niet op de labels vermeld te worden wat er wel of niet in de melk zit, en onder wat voor omstandigheden de dieren geleefd hebben. Je weet dan niet meer wat je drinkt.

Een ander voorbeeld: er mag in Amerika op de boerderijen niet gecontroleerd worden: de boer is baas op eigen erf. Dieren worden ook niet geregistreerd – je weet dus de levens- /ziektegeschiedenis  van het dier niet. Het dier wordt pas gecontroleerd als het naar de slachtbank gaat.

Hebben wij  in de loop van de afgelopen zorgvuldig een veestapel opgebouwd om dat alles nu uit te leveren aan een tamelijk roekeloos beleid in de VS? Ewald engelen: ‘We gaan toe naar een coropocratie in plaats van een democratie’.