Week van de Akkerbouw 20-25 juni

 Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) organiseert van 20 – 25 juni 2016 de Week van de Akkerbouw, met als afsluiting een Open Dag op 25 juni.  De Week van de Akkerbouw laat de burger kennismaken met het verhaal achter hun eten, met het vakmanschap en de passie waarmee Nederlandse akkerbouwers dagelijks hun bedrijf runnen en zodoende zorgen voor het meest veilige voedsel ter wereld.

De Week van de Akkerbouw gaat van start op 20 juni 2016 met het organiseren van een ‘Akkerrun’ op het bedrijf van Dirk de Heer uit Purmer (N-H). Een groep kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar uit de omgeving van Purmer gaat daar een parcours a- eggen met allerlei obstakels zoals strobalen klimmen, modder kruipen, slootje springen, enz. De bedoeling is om hier de landelijke pers bij te betrekken om zodoende veel aandacht te genereren voor de week.

Ook wordt in deze week een sectordialoog gehouden met als titel ‘Het menu van de toekomst’. Daar zal worden ingegaan op de consumententrends van de toekomst, zoals duurzamer, gezonder, meer plantaardig, om vervolgens te bekijken hoe de akkerbouw hierop in kan spelen. Kunnen we met bijvoorbeeld precisielandbouw, inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen en behoud van bodemvruchtbaarheid inspelen op de trend naar duurzamer voedsel met een lagere milieu footprint? Betekent dit een nieuw bouwplan voor akkerbouwers? En kunnen oude of nieuwe peulvruchten bijdragen aan een verschuiving van de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten? En wat zijn dan de kansen voor akkerbouwers?

De week wordt afgesloten met een open dag voor akkerbouwbedrijven op zaterdag 25 juni 2016. Het is de bedoeling om zogenaamde Hotspots te vormen in een regio van minimaal zes akkerbouwbedrijven, met daarbij enkele toeleverende en verwerkende bedrijven zodat de gehele akkerbouwketen in zicht komt.

Zie op www.weekvandeakkerbouw.nl voor Open Dagen in uw regio op 25 juni

Uit ‘Genoeg is Beter’, ledenblad van de NAV