weer debatten in De Rode Hoed, Amsterdam

Dit najaar zijn er weer 7 debatten over voedsel en landbouw in ‘De Rode Hoed’, Amsterdam.  Zie hier het programma .  De debatten worden gefinancierd door het ministerie van LNV (en Triodos).  Misschien dardoor ontbreekt er e.e.a. in de opzet, vandaar ons bericht  Het debat dat NIET gevoerd wordt in de Rode Hoed. Kritiek kan natuurlijk wel in de zaal geuit worden, voor zover debatleider Felix Rottenberg het toelaat. Maar bij het debat over zuivel zijn bijvoorbeeld de NMV en de Dutch Dairymen Board  niet uitgenodigd als sprekers, hoewel dit de organisaties waren die de afgelopen jaren tijdens de prijzencrisis protesteerden en met alternatieve beleidsvoorstellen kwamen.   Wat ook niet ter sprake komt is het Europese landbouwbeleid dat dit jaar in Europa ter discussie staat, en dat daarna weer voor vele jaren vastligt.

Om deze lacunes op te vullen zullen wij op deze site vóór elk debat een stuk plaatsen dat belicht wat in de opzet van de debatten onderbelicht blijft.

Hier vindt U aanvullende informatie voor  het debat van 5 oktober (voedselproductie en gezondheid)

En hier voor  het debat van 2 november (zuivel: de melkveehouderij op een tweesprong)

Hier  voor  het debat van 16 november(gezond eten: voorlichten of sturen?)

Voor  het debat van  23 november het gevecht om de voedselgenen)

Voor de volgende debatten: 

Voor  het debat van 30 november (Hoe verder met vis?) – geen extra info van Platform ABC aangezien wij hier geen experts in zijn. Zie website van Greenpeace bijvoorbeeld.

Voor  het debat van 16 december (het gevecht om een plek op ons bord, in het schap en op het land)

Hier vindt U aanvullende informatie voor  het debat dat vergeten is en dus helemaal niet gevoerd zal worden dit najaar:  Landbouw in de ontwikkelingslanden, en de impact die Nederland/de EU daar op hebben.