Wereldvoedsel – boek van Platform ABC-lid Guus Geurts

‘Dit boek levert een prikkelende en inspirerende bijdrage aan de discussie over de noodzakelijke omslag in het denken over landbouw en voedselvoorziening in Nederland en daarbuiten. Foto’s en tekst geven de lezer een verrassend beeld op de complexe wereld achter het voedsel dat (nu nog)
als vanzelfsprekend in de schappen van de supermarkt ligt.’
– uit het voorwoord van Herman Wijffels, Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht.

=============================

In de hele wereld stijgen de voedselprijzen. Ondanks een hoge landbouwproductie dreigt er op
korte termijn een voedselcrisis. Hoe is dit mogelijk? Welke onevenwichtigheden zitten er in het
wereldwijde voedselsysteem en hoe kunnen die worden weggenomen? Welke rol kunnen
Nederland en de EU hierbij spelen?
Auteur en milieukundige Guus Geurts schetst in Wereldvoedsel een alternatief voor de heden-
daagse voedselproductie en handel. Hij kiest voor regionalisering en voedselsoevereiniteit, en
hoopt dat er zo meer recht wordt gedaan aan mens en natuur. Voor een eerlijke voedselverdeling
is een drastisch ander Europees- en wereldhandelsbeleid nodig, naast de eigen verantwoorde-
lijkheid van consument, boer en bedrijfsleven.
De verschillen in landbouw en voedselproductie tussen onze westerse wereld en de ontwikke-
lingslanden zijn groot; de samenhang nog groter. In meer dan honderd foto’s, begeleidende
teksten en achtergrondinformatie zet de auteur deze twee werelden inzichtelijk naast elkaar.
Wereldvoedsel is vooral ook een warm pleidooi om te leren van elkaars culturen, en om bruggen te
bouwen tussen boeren, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

====================================

Paperback, binnenwerk full color
Formaat: 17 x 23 cm, 176 pagina’s.
Rijk geillustreerd met meer dan 100 kleurenfoto’s.
Verkoopprijs: € 19,95