Wereldvoedseldag: Agropoly; overzicht agribusiness wereldwijd in 18 blz

Op Wereldvoedseldag publiceerden Econexus en ’the Berne Declaration’ de engelse versie van Agropoly. Agropoly is een korte, toegankelijke gids (18 blz.) waarin je kunt zien hoe een handvol firma’s de verschillende onderdelen van het voedselsysteem domineren en controleren:
·  productie van veevoer: 
op een derde van het landbouwareaal wordt veevoer verbouwd.
· veefokkerij:  in de kippenfokkerij bijvoorbeeld hebben 4 firma’s 99% van de markt voor het genetisch materiaal in handen
·  zaadproductie: de grootste 10 zaadbedrijven hebben 75% van de commerciële markt in handen
·  de productie, verwerking, handel en verkoop van voedselproducten: de inkomsten van elk van de drie grootste supermarktconcerns is meer dan het BNP van veel landen.
·  kunstmest en bestrijdingsmiddelen: worden ook beheerst door de zaad bedrijven.
Een van de resultaten is dat veel lokale rassen en voedsel en gewas-variëteiten al verloren zijn gegaan en de neergang gaat nog steeds door.

Deze consolidatie van bedrijven is meedogenloos, en regeringen maken beleid dat goed is voor bedrijven en hun investeerders, maar niet voor de burgers. Agropoly levert de bewijzen en toont de grote noodzaak aan om NU te handelen en echtvaardige en voor iedereen bereikbare voedselsystemen te ontwikkelen die voedzaam eten leveren voor iedereen.

Meer info, en om de informatieve website te bekijken: zie EcoNexus .  Voor eerdere publicaties ook door o.a. Helena Paul zie deze website: Leeshoek;  ‘marktmacht’: Hungry Corporations. (samenvatting van haar boek in het Nederlands), en zie ook de samenvatting van Europe Inc., van Corporate Europe Observatory,