Wervel en NAV: regering zet liever in op (eiwit- en) hennepteelt!

De Belgische organisatie Wervel (Werkgroep voor Een Rechtvaardige En Verantwoorde Landbouw) zet zich al jaren in voor de hennepteelt. Niet voor de drugs-variant maar de nuttige plant die in onze streken al zo’n 1000 jaar populair was en nu weer gebruikt wordt voor papier, ondergoed,  zeep, voeding, werktuigen, auto’s en huizen en nog veel meer.  Verschil: de drugs-variant is twee-huizig, d.w.z. mannelijken en vrouwlijke vruchten op verschillende planten; heeft een breder blad, en heeft 5 tot 20% hallucinogene stof THC. In België had elk erf vroegen een ‘kemphof’- kemp is het vlaamse woord voor hennep. De teelt van alle hennep werd in 1945 verboden, gelijk met marihuana, in navolging van de agressieve anti-marihuana campagne in de VS. In 1996 konden de hennep-telers die ondanks dat verbod nog over waren Europa ervan overtuigen het weer toe te laten. Er zijn nu zo’n 40 telers in België; zij moeten een vergunning kunnen overleggen en de teelt wordt door de overheid streng geconytroleerd op het THC-gehalte. In Nederland wordt het vooral in de Veenkoloniën geproduceerd. In Oude Pekelastaat ook het bedrijf HempFlax, zie www.hempflax.com

 

Makkelijk….

Van de website van de nederlandse Akkerbouw Vakbond:  Het telen van vezelhennep kan voor de akkerbouwer een waardevolle aanvulling zijn op het traditionele bouwplan van granen, aardappelen en bieten. Vezelhennep (Cannabis sativa) is een gewas dat de teler relatief weinig tijd kost.  Het gewas heeft genoeg aan een basisbemesting in het voorjaar. Daarnaast is het niet gevoelig voor ziekten en plagen. Onkruid krijgt geen kans door de snelle en massale beginontwikkeling van het gewas. Sinds begin jaren negentig is vezelhennep een welkome aanvulling op het standaard veenkoloniale bouwplan. De teelt van hennep wordt gekarakteriseerd door lage input en hoge opbrengsten. Hennep past prima in de teeltrotatie van een traditioneel bouwplan.

…….en nuttig

Wervel: er hoeft niet gezaaid of geschoffeld te worden en zowel het zaad als het stro levert inkomsten op. Als geen andere teelt legt hennep CO2 vast in duurzame toepassingen. Naast luzerne is hennep een van de weinige gewassen die zorgen voor een verhoging van de biodiversiteit. Momenteel worden door de overheden ‘natuurlijke akkerranden’ gepropageerd, maar hennep verbetert het bodemleven niet alleen aan de randen maar in het hele veld, zowel ondergronds als bovengronds. Dat komt omdat er geen pesticiden worden gebruikt en de afgevallen bladeren zorgen voor een grote aanvoer van organische sto0f in de bodem. De wortels zorgen er bovendien voor dat bepaalde bodempathogenen worden onderdrukt en ze halen mineralen op grotere diepte uit de grond. Tenslotte vervangt hennep een heleboel milieubelastende producten zoald staal, asbest, plastic, baksten en katoen. En het is een prima vleesvervanger (de zaden leveren hoogwaardige eiwitten en unieke vetzuren) en veevoer-vervanger In Vlaanderen zijn er mede door het ijveren van Wervel al veel producten op de markt. Zie de speciale website van Wervel voor de hennep-campagne : ‘Kan het ’s met Cannabis?’

En de TOEKOMST voor dit ideale gewas?

De vrees is dat telers de teelt vaarwel zullen zeggen als die zich wat financiële opbrengst betreft, niet kan meten met de (indirect gesubsidieerde) graanteelt. Zoals waarschijnlijk bekend is wil de EU alleen nog ‘ontkoppelde’ steun geven, d.w.z. inkomenssteun voor de boer, los van de gewassen die hij teelt. (Dit met het kromme argument dat de EU en de VS bedacht hebben dat ‘- ‘ontkoppelde’inkomenssteun geen subsidie is (?!?). Ze hebben zoveel overwicht in de WTO dat ze daarmee wegkomen). Maar, volgens artikel 68 mag er nog wel door de afzonderlijke landen – niet door de EU – voor 10% van het nationale  landbouwbudget ‘gekoppelde’ steun gegeven worden voor gewassen die voor het land belangrijk zijn, zoals dat nu al in Frankrijk gebveurt voor eiwithoudende gewassen.  De toepassing van art. 68 is een zaak van de lidstaat; de lidstaten moeten hun plannen voor de toepassing van artikel 68 melden in Brussel. De NAV pleit er nu voor om eiwithoudende gewassen (voedererwten, luzerne) en vezelgewassen (vlas, hennep) daaronder te laten vallen. Ook al met het argument van het hogere organischestofpercentage en een ruimere vruchtwisseling en andere milieuvoordelen.

Aalt Dijkhuizen en anderen vragen de nieuwe regering om 50 miljoen voor ‘agrofood’ tuinbouw, water en ‘biobased’ onderzoek. (De Gelderlander, 20 oktober 2012 p. 7)

Ons inziens zou steun voor bovengenoemde teelten een betere bestemming zijn.