Wie zijn wij

Platform Aarde Boer Consument zoekt samenwerking met consumenten en organisaties die ook bezorgd zijn over voedselveiligheid, duurzaamheid, de positie van de boeren in Europa en de ontwikkelingslanden, en over een vitaal platteland en een milieu- en diervriendelijke landbouw.

Zie verder de webpage: organisatie, doelen, strategie,

en de webpage ‘visie’, (meer info over voedselsoevereiniteit)

en ‘donateurs‘ (met o.a. jaarverslagen en financiële verslagen) 

Platform ABC bestaat sinds juli 2000. In platform ABC zijn nu vertegenwoordigers* actief uit de volgende organisaties: Nederlandse Akkerbouw Vakbond (ww.nav.nl) en de  Nederlandse Melkveehoudersvakbond www.nmv.nu (dat zijn twee boeren-organisaties die begin jaren 90 zijn opgericht als sector-organisaties, los van de LTO). Verder de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding www.bdvereniging.nl, de  Boerengroep Wageningen (www.boerengroep,nl) , WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) www.wilpf.nl,   VBBM, de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu,  www.vbbm.nl.  Ook zijn er verschillende individuele leden.

Wij werken samen  binnen Nederland  aan een ander landbouw beleid  maar ook op Europees nivo binnen het Europees Platform voor Voedselsoevereiniteit, zie ook  www.nyelenieurope.net. Ook werken wij mee aan het Europa-brede initiatief ‘Alternative Trade Mandate’. Zie www.alternativetrademandate.org

In ‘de leeshoek’ op deze ABC- site vindt U standpunten die wij of anderen hebben ingenomen, artikelen, power point presentaties etc., op onderwerp.  Maar de laatste jaren zijn nieuwe ontwikkelingen vooral verwerkt in berichten, zie ‘home’ en oudere berichten in ‘nieuwsarchief’, en zie ‘beeld en geluid‘ voor foto’s, video etc. 
Soms organiseren wij of doen wij mee aan publieksbijeenkomsten.

  ======================================


* Aan vergaderingen van Platform ABC nemen regelmatig deel

Voorzitter:  Hans Geurts, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, mailto:hans.nicolien@hetnet.nl

Secretaris Greet Goverde mailto: greetg800@gmail.com>, info@aardeboerconsument.nl

Penningmeester: Guus Geurts, <guusgeurts@yahoo.com>

Leden namens organisaties:

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Hans Geurts, melkveehouder te Veulen, Noord-Limburg

Namens de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding: Piet van IJzendoorn, oprichter van ‘De Zonnehoeve’

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Keimpe vd Heide, ex-akkerbouwer in de Flevopolder

Namens de Boerengroep Wageningen en Toekomstboeren: Elske Hageraats

Namens WILPF: Rosan Huizenga

Namens VBBM: Wigle Vriesinga

Individueel:

Jacques van Nederpelt, publicist

Guus Geurts, milieukundige

Sander Kerkhoff, varkenshouder te Braamt, Achterhoek

Erwin Bouwmans, zie facebook food.for.thought.erwin.bouwmans 

Greet Goverde-Lips , secretaris van ABC, nieuwsbrief

Achterban

Wij hebben een kleine honderd vrienden/donateurs, die wij een keer per jaar een jaarverslag en een financieel verslag sturen (zie ‘donateurs’) en om hun mening vragen.

Daarnaast krijgen ongeveer 1000 personen eens per ongeveer zes weken een nieuwsbrief, al dan niet op eigen verzoek.

zie ‘contact‘ voor telefoon en bankgegevens.

 

Share This