Leden, doelen en strategie. Privacybeleid

Stichting Platform Aarde Boer Consument:

Leden, doelen en strategie; privacybeleid

De stichting ‘Platform Aarde Boer Consument’ verenigt:

  1. Leden van boerenorganisaties: de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw, Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM)
  2. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties: Boerengroep Wageningen (studenten),  en Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
  3.  Individuele leden

Doelen

Platform ABC is opgericht om een sociaal, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw te bewerkstelligen, met als centrale principe voedselsoevereiniteit. Een landbouw waarin de boer op een verantwoorde wijze veilig, hoogwaardig en gezond voedsel produceert. Een landbouw waarin kringlopen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden met oog voor het milieu, het dierenwelzijn en de bodemvruchtbaarheid.
Maar ook een landbouw waarin de boer een kostendekkende prijs voor zijn product ontvangt. Een landbouw waarin gezinsbedrijven zowel hier als elders op de wereld op een sociaal rechtvaardige manier een goed inkomen kunnen verdienen met de producten die zij produceren. Alleen dan zijn zij ook in staat te voldoen aan alle maatschappelijke wensen en eisen.

Hiervoor is regulering nodig. Daarvoor bestaan 2 instrumenten:

1 het is noodzakelijk dat de steeds verdergaande liberalisering in de handel van landbouwproducten stopt en waar nodig wordt terug gedraaid, zodat boeren wereldwijd niet langer overgeleverd worden aan de grillen van de vrije wereldmarkt.

2 De productie van de verschillende landbouwproducten zou gereguleerd moeten worden, zodat het aanbod afgestemd kan worden op de vraag en kostendekkende opbrengstprijzen mogelijk gemaakt worden.

Voedselsoevereiniteit

Platform ABC is voorstander van voedselsoevereiniteit en deelt deze visie met vele boeren- en maatschappelijke organisaties wereldwijd.

Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel passend, duurzaam geproduceerd voedsel. Voedselsoevereiniteit geeft regio’s, landen of blokken van landen (zoals de EU) het recht om hun landbouw en hun boeren te beschermen zodat zij zelf kunnen bepalen wat voor voedsel zij verbouwen en hoe zij hun landbouw- en voedselsysteem inrichten. Voedselsoevereiniteit zet hen die het voedsel produceren, verwerken en consumeren centraal en niet de wensen van de markt en voedselmonopolies. Voedselsoevereiniteit verschaft de bevolking grotere voedselzekerheid en voedselveiligheid en boeren bestaanszekerheid. 

Strategie

Platform ABC legt verbindingen tussen de boer, de consument en de maatschappij. Vanuit de boerenorganisaties wordt steun gezocht bij maatschappelijke organisaties om hun lobby voor een duurzame landbouw met kostendekkende opbrengstprijzen te versterken. Veel maatschappelijke organisaties zoeken juist contact met de boeren om hun doelstellingen te verwezenlijken. Platform ABC kan hierin als overlegplatform een grote rol spelen.

Door gezamenlijke standpunten te ontwikkelen kunnen we elkaar versterken. Doordat Platform ABC namens meerdere partijen spreekt kan zij een krachtigere lobby opzetten. Het is hierbij wel van groot belang dat dit intern goed afgestemd wordt, zodat dit geen problemen binnen de individuele organisaties geeft.

Hier vindt u ons privacybeleid Platform ABC of hier