Zorgen om de bodem

Dit jaar is Platform Aarde Boer Consument uitgebreid met de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) , in de persoon van Wigle Vriesinga. De vereniging streeft naar gezonde bodem en (dus) gezonde voeding. Zij rijden vooral in het noorden bovengronds mest uit, wat volgens hen veel beter is voor de bodem. Sommige ABC-leden hebben de thema-dag van de VBBM aan het eind van het jaar bijgewoond en waren onder de indruk.

Op de website van de VBBM staan verslagen en een filmpje waarin de gevolgen voor de bodem van enerzijds bovengronds uitrijden en anderzijds injecteren worden verduidelijkt. Hier een  verslag themadag VBBM door Marion Logtenberg van de NMV. 

‘De bodem’ is trouwens de laatste tijd toch een punt van zorg, nog versterkt door de berichten over de terugloop van het aantal insecten. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan. Het Europa-brede initiatief People4Soil steunen we al ( https://www.people4soil.eu/en). 

Onderteken s.v.p. de petitie om de verarming van de bodem in Brussel onder de aandacht te brengen. 

Met niet alleen de bodem maar een bredere doelstelling opereert de groep  www.natuurinclusievelandbouw.nl die nu anderhalf jaar actief is en een manifest heeft gepubliceerd. Hier op de website van Voedsel Anders meer over dit initiatief. 

Dan is sinds afgelopen zomer de ‘transitiecoalitie voedsel’ een feit. Deze groep heeft een  visiedocument gepubliceerd, en ‘onze’ Piet van IJzendoorn (Biodynamische vereniging) werkt mee aan een stuk over ‘Bodem, Burger en Boer’. We houden u op de hoogte via onze website.

Wat goed dat deze groepen vanuit verschillende uitvalshoeken alarm slaan over de landbouw en een koersverlegging bepleiten. Wat een uitdaging voor onze nieuwe minister van (of ‘voor’?) landbouw, Carola Schouten…….